WFOŚiGW w Szczecinie: 600 tysięcy złotych dla spółek wodnych na działania w 2018 roku

17.08.2018

Do beneficjentów z naszego regionu trafią kolejne środki. Na działalność zachodniopomorskich spółek wodnych w bieżącym roku zostanie przeznaczona kwota 600 tysięcy złotych, z czego połowa pochodzi z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Dzięki porozumieniu między WFOŚiGW w Szczecinie, Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego i Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie projekty, które zostaną wybrane do dofinansowania przez Województwo, będą mogły uzyskać dodatkowo od Funduszu wsparcie finansowe w formie dotacji, której wysokość wyniesie do 50% kosztów całkowitych zadania. Środki z budżetu WFOŚiGW w Szczecinie mogą być przeznaczone wyłącznie na koszty kosztorysowe bezpośrednie oraz podatek VAT – jeśli Wnioskodawca nie ma możliwości odliczenia lub odzyskania podatku.

Dofinansowanie zostanie przekazane spółkom wodnym na bieżące utrzymanie urządzeń wodnych na terenie województwa zachodniopomorskiego w 2018 roku, czyli między innymi na prace związane z koszeniem i wygrabianiem porostów, karczowaniem lub wycięciem drzew i krzewów ze skarp i dna rowów, odmuleniem dna rowów, czyszczeniem i naprawą budowli na rowach czy naprawą budowli systemów melioracji wodnych.

Nabór wniosków potrwa do 31 sierpnia. Szczególnie preferowane są te spółki wodne, dla których wysokość dotacji wyniesie co najmniej 10% kosztów kwalifikowanych zadania, a także te które po raz pierwszy aplikują o dotację na bieżące utrzymanie urządzeń wodnych. Preferowane są także wnioski spółek wodnych, zawierające potwierdzoną przez jednostkę samorządową deklarację o tym, że z ich budżetów zostaną udzielone dotacje do realizacji objętego wnioskiem zadania.

Szczegółowe informacje o naborze oraz wzór wniosku można znaleźć pod adresem: http://www.wrir.wzp.pl/dotacje/spolki-wodne/dotacje-w-2018-roku

aktualności News icon

15.01.2021
Kolejne wsparcie Wojewódzkich Funduszy w walce z COVID-19
6,6 mln zł to kwota, którą w 2020 roku szesnaście Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wsparło szpitale w zakresie zapobiegania i zwalczania...
 
czytaj wszystkie

Contact icon kontakt

Administratorem strony
www.17funduszy.pl jest:
WFOŚiGW w Szczecinie
ul. Solskiego 3 • 71-323 Szczecin
tel. 91 486-15-56 • fax. 91 486-15-57
email: sekretariat@wfos.szczecin.pl