WFOŚiGW w Poznaniu: Szkolenia dla Energetyków Gminnych – dobra praktyka warta kontynuacji

24.09.2019

Jednym z głównych działań realizowanych w ramach Projektu Doradztwa Energetycznego jest przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń dla kandydatów na energetyków gminnych. Na terenie województwa wielkopolskiego działania szkoleniowe odbyły się w pięciu miastach (Poznań, Leszno, Piła, Kalisz i Konin) w ramach trzech bloków tematycznych. W trakcie trzech dwudniowych zjazdów dla każdego z subregionów w okresie od listopada 2018 r. do marca 2019 r. w Wielkopolsce szkolenia ukończyło 140 energetyków gminnych.

12 września 2019 roku Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Partnerzy Projektu Doradztwa Energetycznego rozpoczęli cykl spotkań przeznaczonych dla osób, które ukończyły szkolenia energetyków gminnych pn. „Szkolenia dla Energetyków Gminnych – dobra praktyka warta kontynuacji”. Pierwsza konferencja odbyła się w Pile. Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń pomiędzy energetykami gminnymi działającymi na terenie pięciu województw: wielkopolskiego, pomorskiego, zachodniopomorskiego, lubuskiego oraz kujawsko-pomorskiego, jak również zdobycia wiedzy na temat możliwych źródeł finansowania skierowanych do jednostek samorządów terytorialnych.

Kolejne spotkania odbędą się we Wrocławiu, Kielcach oraz w Warszawie.

Konferencje organizowane są w ramach projektu pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” i finansowana ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

aktualności News icon

26.07.2021
WFOŚiGW w Szczecinie: Eko-zabawa dla całych rodzin na Jarmarku Jakubowym
Gry i konkursy na temat ochrony środowiska czekały na odwiedzających, która przez trzy dni Jarmarku Jakubowego działała na Placu Orła Białego w Szczecinie. Wszyscy mogli wykazać...
 
czytaj wszystkie

Contact icon kontakt

Administratorem strony
www.17funduszy.pl jest:
WFOŚiGW w Szczecinie
ul. Solskiego 3 • 71-323 Szczecin
tel. 91 486-15-56 • fax. 91 486-15-57
email: sekretariat@wfos.szczecin.pl