WFOŚiGW w Poznaniu: Doradcy na Szczycie Gospodarczym w Siedlcach

04.10.2019

Już po raz piąty  na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach miał miejsce Ogólnopolski Szczyt Gospodarczy OSG 2019. Organizatorem wydarzenia było Europejskie Centrum Biznesu. Temat przewodni tegorocznego spotkania brzmiał: „Państwo – Gospodarka – Bezpieczeństwo: Filary polskiej gospodarki przyszłości”. W ramach zaplanowanych debat przeprowadzono dyskusje ukierunkowane na zabezpieczenie polskiej gospodarki pod kątem ryzyk wynikających z sytuacji międzynarodowej, otoczenia makroekonomicznego, bezpieczeństwa (gospodarczego, energetycznego, finansowego), jak również potencjału infrastrukturalnego i innowacyjnego. Inauguracją pierwszego dnia obrad była uroczysta Gala podczas której zostały wręczone Statuetki „Bursztyn Polskiej Gospodarki 2019”. Drugiego dnia wydarzenia Doradcy Energetyczni WFOŚiGW w Poznaniu udzielali konsultacji na temat wsparcia finansowego w zakresie energetyki odnawialnej i poprawy efektywności energetycznej w ramach jednego z dostępnych stanowisk.

aktualności News icon

27.05.2020
NFOŚiGW: Eko Dziennikarz po raz czwarty. Nowe zasady konkursu. Pula nagród 30 tys. zł
Czyste powietrze, odnawialne źródła energii oraz gospodarka odpadami – to tematyka publikacji telewizyjnych, radiowych, prasowych i internetowych, za które Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska...
 
czytaj wszystkie

Contact icon kontakt

Administratorem strony
www.17funduszy.pl jest:
WFOŚiGW w Szczecinie
ul. Solskiego 3 • 71-323 Szczecin
tel. 91 486-15-56 • fax. 91 486-15-57
email: sekretariat@wfos.szczecin.pl