WFOŚiGW w Olsztynie: Konferencja dotycząca wsparcia w procesie modernizacji energetycznej

11.07.2019

Prawie 60 osób wzięło udział w konferencji pn. „Wsparcie samorządów, spółek komunalnych i osób fizycznych w procesie modernizacji energetycznej”, która odbyła się 26 czerwca w Olsztynie. Jej organizatorem był Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie i istniejący przy nim Zespół Doradców Energetycznych.

W spotkaniu wzięli udział samorządowcy, przedstawiciele spółek komunalnych oraz reprezentanci firm z sektora ciepłownictwa i energetyki. Podczas spotkania poruszane były zagadnienia dotyczące możliwości finansowania przedsięwzięć w dziedzinie energetyki i ciepłownictwa oraz w innych obszarach ochrony środowiska. Przybyłych na spotkanie gości przywitał Jarosław Bogusz, Prezes Zarządu WFOŚiGW w Olsztynie.

– Mam nadzieję, że tematyka konferencja i różnorodność poruszanych kwestii z nią związanych pozwoli odpowiedzieć na wiele pytań dotyczących procesu modernizacji energetycznej – mówił prezes Jarosław Bogusz. – Przy okazji zachęcam do skorzystania z narzędzi finansowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, jak też do konsultacji z Zespołem Doradców Energetycznych, którzy działają na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Wśród prelegentów konferencji nie zabrakło Tomasza Koprowiaka-  specjalista ds. doradztwa  energetycznego WFOŚiGW w Olsztynie, który szeroko omówił zagadnienia dotyczące realizacji w całej Polsce, w tym w naszym województwie, Projektu Doradztwa Energetycznego. Z kolei Tomasz Zalewski – naczelnik Regionalnego Wydziału Monitoringu Środowiska w Olsztynie Departament Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska poruszył kwestie dotyczące stanu jakości powietrza w województwie warmińsko-mazurskim w świetle wyników oceny rocznej za 2018 rok. Ciekawą prelekcję dotyczącą realizacji i planowanych zmian w Programie Priorytetowym Czyste Powietrze przedstawiła Hanna Teodorowicz- kierownik Zespołu Ekologicznego WFOŚiGW w Olsztynie. O procesie w świetle uwarunkowań środowiskowych opowiadała z kolei Agata Moździerz – Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie. Podczas spotkania nie mogło zabraknąć informacji dotyczących wspierania działań na rzecz ochrony środowiska przez WFOŚiGW w Olsztynie. Te zagadnienia szczegółowo omówił Krzysztof Rutecki – starszy specjalista do spraw wdrażania WFOŚiGW w Olsztynie. Spotkanie zakończyła prelekcja Jarosława Stańczyka – starszego specjalisty, Wydział Projektu Doradztwa Energetycznego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dotycząca oferty finansowej NFOŚiGW skierowanej do samorządów.

Konferencja finansowana była  dzięki projektowi „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” poddziałanie 1.3.3. POIiŚ.

aktualności News icon

26.07.2021
WFOŚiGW w Szczecinie: Eko-zabawa dla całych rodzin na Jarmarku Jakubowym
Gry i konkursy na temat ochrony środowiska czekały na odwiedzających, która przez trzy dni Jarmarku Jakubowego działała na Placu Orła Białego w Szczecinie. Wszyscy mogli wykazać...
 
czytaj wszystkie

Contact icon kontakt

Administratorem strony
www.17funduszy.pl jest:
WFOŚiGW w Szczecinie
ul. Solskiego 3 • 71-323 Szczecin
tel. 91 486-15-56 • fax. 91 486-15-57
email: sekretariat@wfos.szczecin.pl