WFOŚiGW w Łodzi: WFOŚiGW w Łodzi ogłasza V edycję Konkursu „Ekologiczny magister i doktor”

26.06.2018

Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszych, pod względem naukowym i praktycznym, prac magisterskich i rozpraw doktorskich z dziedziny ochrony środowiska oraz nagrodzenie ich autorów.

Konkurs ogłaszany jest w dwóch kategoriach:
1. Konkurs został ogłoszony w następujących kategoriach:
– Ekologiczny magister,
– Ekologiczny doktor.
2. Do Konkursu mogą przystąpić:
– absolwenci uczelni wyższych z terenu województwa łódzkiego, którzy obronili pracę magisterską w roku akademickim 2017/2018, w szkołach wyższych mających siedzibę na terenie województwa łódzkiego;
– posiadacze stopnia doktora, którzy obronili rozprawę doktorską w roku akademickim 2017/2018 w szkołach wyższych mających siedzibę na terenie województwa łódzkiego, a których tematyka dotyczyła ochrony środowiska.
3. Konkurs, ogłaszany jest w następujących podkategoriach (dotyczy kategorii Ekologiczny magister i Ekologiczny doktor):
a) nauki ekonomiczno-społeczne,
b) nauki przyrodnicze,
c) nauki techniczne,
d) nauki prawnicze.
4. Zgłoszeniu do Konkursu w kategorii Ekologiczny magister podlegają prace w następujących obszarach tematycznych (dotyczy tylko kategorii Ekologiczny magister):
a) ograniczanie niskiej emisji,
b) ochrona bioróżnorodności,
c) gospodarka odpadami,
d) zieleń miejska,
e) ochrona i zarządzanie wodami,
f) adaptacja do zmian klimatu,
g) gospodarka leśna i ekologia w produkcji żywności,
h) finansowanie i zarządzanie w ochronie środowiska.
5. Przewidywana ogólna pula nagród do rozdysponowania wynosi 100 000,00 zł
– w kategorii Ekologiczny magister 12 nagród w wysokości po 5 000,00 zł, przewidywana pula nagród w tej kategorii wynosi 60 000,00 zł;
– w kategorii Ekologiczny doktor 4 nagrody w wysokości po 10 000,00 zł, przewidywana pula nagród w tej kategorii wynosi 40 000,00 zł;
Na zgłoszenia czekamy do 22 października 2018 r.
Więcej informacji można znaleźć na stronie www.zainwestujwekologie.pl

aktualności News icon

15.07.2022
„Czyste Powietrze Plus”
Rusza program „Czyste Powietrze Plus”: będą wyższe dotacje na wymianę „kopciuchów” i ocieplanie domów jednorodzinnych. Zyskają najmniej zarabiający. Dobra wiadomość dla osób zamierzających...
 
czytaj wszystkie

Contact icon kontakt

Administratorem strony
www.17funduszy.pl jest:
WFOŚiGW w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7
00-893 Warszawa
tel. (22) 504 41 00
fax (22) 504 41 39
e-mail: poczta@wfosigw.pl