WFOŚiGW w Kielcach: Efektywność energetyczna na Targach INNO-TECH EXPO

21.11.2016

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach wraz ze Świętokrzyskim Centrum Innowacji i Transferu Technologii zorganizowali wspólną konferencję poświęconą efektywności energetycznej podczas odbywających się w Kielcach w dniach 27-28 października IV Międzynarodowych Targów Innowacji i Nowych Technologii INNO-TECH EXPO 2016.

W drugim dniu Targów, tj. 28 października wszyscy zainteresowani efektywnością energetyczną oraz ochroną środowiska mogli wziąć udział w  konferencji pn.: „Efektywność energetyczna oraz alternatywne źródła energii w zarządzaniu infrastrukturą publiczną”. Wśród tematów omawianych przez prelegentów pojawiły się między innymi: nowa forma wsparcia finansowego w ramach RPO województwa świętokrzyskiego 2014-2020 alternatywnych źródeł energii na realizacje tzw. inwestycji parasolowych, praktyczne przykłady instalacji paneli fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej oraz w sektorze mieszkaniowym na przykładzie Gminy Słupia Konecka, bezprzewodowe sterowanie oświetleniem ulicznym na przykładzie systemu z firmy ES-SYSTEM oraz zaprezentowana została realizacja projektu przez WFOŚiGW w Kielcach na terenie naszego województwa pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej i OZE”. Na konferencji omówione zostały także mechanizmy wsparcia rozwoju zrównoważonej energii ze środków krajowych oraz zagranicznych. W konferencji wzięło udział ponad 80 osób, głównie przedstawicieli urzędów miast i gmin i przedsiębiorców z terenu województwa świętokrzyskiego.

aktualności News icon

26.07.2021
WFOŚiGW w Szczecinie: Eko-zabawa dla całych rodzin na Jarmarku Jakubowym
Gry i konkursy na temat ochrony środowiska czekały na odwiedzających, która przez trzy dni Jarmarku Jakubowego działała na Placu Orła Białego w Szczecinie. Wszyscy mogli wykazać...
 
czytaj wszystkie

Contact icon kontakt

Administratorem strony
www.17funduszy.pl jest:
WFOŚiGW w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7
00-893 Warszawa
tel. (22) 504 41 00
fax (22) 504 41 39
e-mail: poczta@wfosigw.pl