WFOŚiGW w Katowicach: Dofinansowanie dla zabytkowego Parku Świerklanieckiego

20.01.2016

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zdecydował o udzieleniu dotacji do kwoty 119 634,21 zł na zadanie pod nazwą „Ochrona różnorodności biologicznej, zachowanie funkcji ekosystemów oraz ochrona zieleni parkowej wraz z unikalnym drzewostanem Parku Świerklanieckiego”.

Park o powierzchni 186 ha jest wpisany do rejestru zabytków dawnego województwa katowickiego pod nr 606/66 na podstawie decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach z dnia 30.12.1966 r. Na terenie parku rośnie około 100 gatunków drzew i krzewów wśród nich m.in.: modrzew polski, topole białe, platany, dęby szypułkowe, jesiony wyniosłe, sosny limby, sosny wejmutkiWF, klony srebrzyste, choiny kanadyjskie, modrzew europejski, lipy. Część z tych gatunków jest już na wymarciu i tylko w kilku miejscach w Polsce istnieje możliwość ich oglądania.

Celem zaplanowanych prac jest ochrona cennej zieleni parkowej, w tym zabytkowego drzewostanu charakteryzującego się ciągłością na przestrzeni wieków. Realizacja zadania przyczyni się do poprawy warunków siedliskowych starodrzewu i pozwoli utrzymać pierwotny układ przestrzenny parku oraz jego walory przyrodnicze i edukacyjne.

Wszystkie prace sanitarno-konserwacyjne, pielęgnacja starodrzewu, trzebież samosiewu i wycinanie podrostów oraz skupień młodych drzew z uwagi na to, że obiekt jest zabytkowy prowadzone będą na podstawie decyzji wydanych przez Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach.

Dzięki wsparciu finansowemu WFOŚiGW w Katowicach wykonane zostaną: prace pielęgnacyjne 57 szt. drzew, wycinka 19 szt. drzew, pielęgnacja 425 442 m2 trawników oraz 690 m2 żywopłotów, karczowanie samosiejek i odrostów na pow. 14 ha. Zadanie zostanie zrealizowane do 15 listopada 2016 roku.

aktualności News icon

15.07.2022
„Czyste Powietrze Plus”
Rusza program „Czyste Powietrze Plus”: będą wyższe dotacje na wymianę „kopciuchów” i ocieplanie domów jednorodzinnych. Zyskają najmniej zarabiający. Dobra wiadomość dla osób zamierzających...
 
czytaj wszystkie

Contact icon kontakt

Administratorem strony
www.17funduszy.pl jest:
WFOŚiGW w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7
00-893 Warszawa
tel. (22) 504 41 00
fax (22) 504 41 39
e-mail: poczta@wfosigw.pl