WFOŚiGW w Gdańsku: Porozumienia zawarte!

11.07.2019

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku podpisał porozumienia z prawie 30 pomorskimi gminami w zakresie wspólnej realizacji programu „Czyste Powietrze”. Ma to poprawić efektywność programu, a także wpłynąć na przyspieszenie i polepszenie jego realizacji  na terenie województwa pomorskiego. Zainteresowanie programem jest bowiem bardzo duże.

Bardzo dziękujemy, że chcą Państwo wspólnie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku realizować program rządowy „Czyste Powietrze”. Warto się zaangażować w jego wdrażanie i działać dla ludzi i środowiska – powiedział do gości prezes WFOŚiGW w Gdańsku Maciej Kazienko. Wasze zaangażowanie przybliży dobrodziejstwa programu „Czyste Powietrze” mieszkańcom Waszych gmin. Na miejscu, w gminie, otrzymają niezbędne informacje i pomoc w złożeniu wniosku. Bardzo nam także zależy na Państwa zaangażowaniu w proces weryfikacji i oceny wniosków o dofinansowanie. Dodam, że od początku realizacji programu „Czyste Powietrze”, czyli od września 2018 roku, jest on finansowany wyłącznie ze środków krajowych: Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.  Oczywiście, w przyszłych latach przewidywany jest udział środków europejskich. Nie ma zagrożenia dla kontynuacji programu. Tylko w tym roku trafi na Pomorze ponad 50 mln złotych na dotacje do wymiany starych pieców węglowych – dodał prezes Maciej Kazienko.

Zarząd WFOŚiGW w Gdańsku jest bardzo wdzięczny, że podjęli Państwo ofertę Ministra Środowiska i zadeklarowali współpracę w realizacji programu „Czyste Powietrze”. Ten program służy nam wszystkim i wszyscy na tej współpracy skorzystamy. Wyeliminujemy kotły starego typu – „kopciuchy”, poprawi się jakość powietrza. Bardzo dziękujemy za Państwa deklaracje i zaangażowanie – stwierdziła Teresa Jakubowska – zastępca prezesa WFOŚiGW w Gdańsku.  

Na mocy zawartych porozumień, pomorskie gminy zostaną włączone w proces weryfikacji i przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach programu „Czyste Powietrze”. Gminni urzędnicy będą pomagali wnioskodawcom w złożyć poprawnie wniosek  oraz skompletować wymagane załączniki. Będą doradzać i informować. Przejmą bieżący kontakt z beneficjentami.

Ochrona środowiska to dla Starogardu Gdańskiego priorytet. Zrobimy wszystko, aby nasi mieszkańcy stali się beneficjentami programu „Czyste Powietrze”. Mogą liczyć na naszą pomoc i wsparcie – deklaruje prezydent Starogardu Gdańskiego Janusz Stankowiak.

Kartuzy są w czołówce w zakresie składania wniosków o dofinansowanie w ramach „Czystego Powietrza”. Czeka nas reorganizacja urzędu, musimy się do tego przygotować, ale zrobimy to dla naszych mieszkańców. Kaszuby stoją na turystyce, a turystyka bez czystego powietrza jest niemożliwa – zapewnia burmistrz Mieczysław Gołuński. Mamy bardzo dobre doświadczenia w zakresie współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Wspólnie zrealizowaliśmy wiele programów. Dało to wymierny efekt, często były kolejki chętnych do tych programów, tworzyliśmy nawet listy rezerwowe – dodaje Mieczysław Gołuński.

Szansę w porozumieniu z WFOŚiGW w Gdańsku widzi także burmistrz Brus Witold Ossowski. Spodziewamy się, że zainteresowanie naszą pomocą w zakresie realizacji programu „Czyste Powietrze” będzie bardzo duże. Efekt i skala będą  większe niż obecnie. U nas zresztą działa już nieformalny punkt konsultacyjny na temat „Czystego Powietrza”  i mnóstwo osób z niego korzysta – wyjaśnia burmistrz Witold Ossowski.

Punkt informacyjny uruchomiony został także w gminie Człuchów. Już teraz pomagamy kompletować mieszkańcom wnioski w ramach „Czystego Powietrza”. Taka jest potrzeba mieszkańców, wychodzimy więc jej naprzeciw. U nas jest sporo starych domów, ich właściciele chcą modernizować nieefektywne źródła ciepła. I warto ich w tym wspierać. To szansa dla nas wszystkich, dla naszych mieszkańców i naszego środowiska – tłumaczy Paweł Gibczyński – wójt gminy Człuchów.  

Dotychczas do WFOŚiGW w Gdańsku wpłynęło około 4 700 wniosków o dofinansowanie. Najwięcej z gmin: Gdańsk, Kartuzy, Starogard Gdański. Pomorski Fundusz nieustannie znajduje się w czołówce rankingu pod względem liczby złożonych wniosków. Podpisanych zostało ponad 1 700 umów z wnioskodawcami programu. Na konta beneficjentów trafiły już pierwsze wypłaty dotacji. Na 2019 rok ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej udostępnionych zostało 50 mln zł (dotacje) i 12 mln zł (pożyczki).

„Czyste Powietrze” to rządowy program priorytetowy, którego celem jest poprawa efektywności energetycznej oraz zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do powietrza z jednorodzinnych domów mieszkalnych.

W ramach programu istnieje możliwość uzyskania dofinansowania w formie dotacji i pożyczki na wymianę starych, nieefektywnych źródeł ciepła na nowoczesne, o najwyższych normach tj.: węzeł cieplny, pompa ciepła, kocioł gazowy kondensacyjny, kocioł olejowy, ogrzewanie elektryczne, kocioł na paliwo stałe spełniający określone wymagania. Dofinansowanie można pozyskać również na przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku (dotacja i pożyczka) oraz montaż odnawialnych źródeł energii OZE (wyłącznie pożyczka). Wysokość dofinansowania zależy od dochodu na osobę w gospodarstwie domowym.

Inwestycje realizowane w ramach „Czystego Powietrza” na terenie województwa pomorskiego w 74% dotyczą budynków istniejących, 26% – nowo budowanych. Większość wnioskodawców decyduje się na zakup nowego źródła ciepła i termomodernizację. Przedsięwzięcie polegające na zamontowaniu w domu tylko nowego kotła zrealizowało 25% osób, samą termomodernizację przeprowadziło 5 %. Wnioskodawcy, którzy instalują nowe źródła ciepła najczęściej wybierają gazowy kocioł kondensacyjny, kocioł na paliwa stałe, pompę ciepła.

aktualności News icon

26.07.2021
WFOŚiGW w Szczecinie: Eko-zabawa dla całych rodzin na Jarmarku Jakubowym
Gry i konkursy na temat ochrony środowiska czekały na odwiedzających, która przez trzy dni Jarmarku Jakubowego działała na Placu Orła Białego w Szczecinie. Wszyscy mogli wykazać...
 
czytaj wszystkie

Contact icon kontakt

Administratorem strony
www.17funduszy.pl jest:
WFOŚiGW w Szczecinie
ul. Solskiego 3 • 71-323 Szczecin
tel. 91 486-15-56 • fax. 91 486-15-57
email: sekretariat@wfos.szczecin.pl