WFOŚiGW w Gdańsku: Pomorskie klastry energii – lokalne obszary bilansowania energii

23.05.2017

Pracownicy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku zorganizowali konferencję „Pomorskie klastry energii – lokalne obszary bilansowania energii”.  Spotkanie odbyło się w ramach projektu Doradztwa Energetycznego. 

Klaster energii to wielostronne porozumienie dotyczące wytwarzania i zapotrzebowania, dystrybucji lub obrotu energią z odnawialnych źródeł energii, innych źródeł bądź paliw w ramach sieci dystrybucyjnej. Do polskiego prawa definicję klastra energii wprowadzono wraz z nowelizacją ustawy o odnawialnych źródłach energii, która stworzyła szansę na rozwój rozproszonych źródeł energii. Klaster energii adresowany jest do bardzo szerokiego kręgu odbiorców, których działania lub potrzeby powiązane są z energią elektryczną i cieplną. Stworzenie klastrów umożliwi wykorzystywanie energii w sposób bardziej efektywny. W porozumieniu w ramach klastra mogą uczestniczyć przedsiębiorcy, samorząd, organizacje pozarządowe, przedstawiciele świata nauki, mieszkańcy. Daje to szerokie możliwości identyfikacji lokalnych potrzeb, jak i kreowania nowych rozwiązań. Celem klastrów energii jest m.in. rozwój energetyki rozproszonej, obniżenie kosztów rozbudowy infrastruktury oraz poprawa lokalnego bezpieczeństwa energetycznego. Klastry mają zmniejszyć emisję szkodliwych substancji do atmosfery, wpłynąć na konkurencyjność i efektywność ekonomiczną lokalnej gospodarki oraz energetyki. Mogą przyczynić się do restrukturyzacji obszarów wiejskich, pobudzenia energetyki prosumenckiej. Konferencja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku przybliżyła uczestnikom tematykę klastrów energii jako formy wykorzystania lokalnych zasobów energetycznych oraz wzrostu bezpieczeństwa energetycznego. „Instytut Maszyn Przepływowych od wielu lat zajmuje się energetyką odnawialną” – powiedział na rozpoczęciu spotkania dr Dariusz Kardaś  z IMP Polskiej Akademii Nauk „Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku współpracuje z nami od lat. Wierzymy w to, że energetyka rozproszona będzie przeżywała swoje najlepsze czasy w niedalekiej przyszłości” – dodał.

W konferencji w Instytucie Maszyn Przepływowych PAN udział wzięło około stu osób. „Ta frekwencja świadczy, że to interesujące spotkanie, a to dla nas duża satysfakcja. Dziękuję za gościnę w Polskiej Akademii Nauk, a wszystkim prelegentom za przygotowane prezentacje” –  oświadczył Maciej Kazienko – zastępca prezesa WFOŚiGW w Gdańsku.

Na spotkaniu poruszone zostały kwestie współpracy z siecią energetyczną, koncepcji budowy i rozwoju klastrów energii oraz rola samorządów w kreowaniu nowoczesnych rozwiązań energetycznych. Była to ważna konferencja, gdyż klastry jako nowa forma współpracy w obszarze energetyki wymagają zarówno poszerzania wiedzy potencjalnych uczestników, jak i wypracowania oraz promocji najlepszych rozwiązań.

Tożsama, do klastrów energii, forma współpracy – wyspa energetyczna ujęta została w Regionalnym Programie Strategicznym w zakresie energetyki i środowiska – Ekoefektywne Pomorze. Wyspy energetyczne wpisane zostały jako preferencyjne przy finansowaniu projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014 – 2020. Świadczy to o dążeniu do niezależności energetycznej, a skutkuje wzmożoną aktywnością pomorskich samorządów, przedsiębiorców i naukowców. Przekłada się to na powstawanie jednych z pierwszych w Polsce klastrów energii w województwie pomorskim.

aktualności News icon

15.07.2022
„Czyste Powietrze Plus”
Rusza program „Czyste Powietrze Plus”: będą wyższe dotacje na wymianę „kopciuchów” i ocieplanie domów jednorodzinnych. Zyskają najmniej zarabiający. Dobra wiadomość dla osób zamierzających...
 
czytaj wszystkie

Contact icon kontakt

Administratorem strony
www.17funduszy.pl jest:
WFOŚiGW w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7
00-893 Warszawa
tel. (22) 504 41 00
fax (22) 504 41 39
e-mail: poczta@wfosigw.pl