WFOŚiGW w Gdańsku: Poczuj klimat!

13.01.2020

Przez trzy lata Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku realizował  kampanię edukacyjną „Poczuj klimat”. Poruszała ona problem wpływu naszych codziennych nawyków, zachowań i wyborów konsumenckich na środowisko.

Warunki życia na Ziemi stają się coraz trudniejsze. Wciąż docierają do nas informacje o kolejnych gatunkach zagrożonych wyginięciem, o ekstremalnych upałach, huraganach, suszach i nawalnych deszczach, o pływających wyspach śmieci na oceanach i o tym, że już niedługo w morzach i oceanach będzie więcej plastiku niż ryb. Do większości niekorzystnych zmian w środowisku przyczynia się człowiek. Czy poprzez nasze działania możemy je zatrzymać? Zatrzymać pewnie nie, ale możemy je ograniczyć.

Bohaterami kampanii uczyniliśmy Rodzinę Pomorskich, czyli mieszkańców województwa pomorskiego. Pomorscy na co dzień stają przed wyborami mającymi wpływ na środowisko. Zmieniając swoje nawyki dotyczące racjonalnego korzystania z zasobów wody i surowców naturalnych, starają się ograniczyć zużycie energii i dbają o zachowanie rodzimej przyrody.

Kampania poruszała tematykę gospodarki o obiegu zamkniętym, czyli promowania takiego modelu, w którym odpady z jednych produktów są wykorzystywane jako surowce w produkcji innych, co oszczędza zasoby naturalne i energię. Warto sprawdzać z czego został wyprodukowany przedmiot, który chcemy kupić. Warto też dawać rzeczom drugie życie. Może da radę dany egzemplarz naprawić, przerobić, oddać innej osobie, która będzie z niego korzystać?

Ważnym tematem jest kwestia zakupów. Namawiamy, żeby je ograniczyć do towarów, które są nam niezbędne. Zwracać uwagę z czego są wykonane produkty, które zamierzamy nabyć, jak są opakowane, skąd pochodzą i jaką przebyły drogę.

Osobnym tematem jest kupowanie żywności. Z dostępnych danych wynika, że Polacy marnują 9 mln ton żywności rocznie. Bardzo często też nie wybieramy produktów lokalnych, sezonowych, nieprzetworzonych, co wpływa na środowisko, ale też na nasze zdrowie.

Pomorscy namawiają również do codziennego oszczędzania energii elektrycznej i wody, wybierania roweru lub komunikacji publicznej zamiast podróży samochodem.

W ostatnim roku kampanii skupiliśmy się na ochronie bioróżnorodności. Mamy na nią ogromny wpływ. Wciąż musimy się uczyć jak ważną rolę pełnią np. torfowiska, nieuregulowane rzeki, aleje drzew, miejsca zostawione przyrodzie, w których człowiek nie powinien ingerować. Warto pogłębiać swoją wiedzę, dlaczego usuwać obce gatunki inwazyjne, a promować te rodzime. Czy należy zostawiać stare dziuplaste drzewa i sadzić w ogródku rośliny, które są potrzebne do życia owadom, ptakom, drobnym ssakom … Dlaczego musimy budować przejścia dla zwierząt… Tematyka jest bardzo bogata, bo też sposobów, aby ograniczyć nasze negatywne oddziaływanie jest bardzo dużo.

W celu dotarcia do jak największej liczby odbiorców, utworzyliśmy stronę internetową www.poczujklimat.pl, profile na Facebooku i Instagramie. Zamieszczamy tam poradniki, quizy i gry, a także na bieżąco informujemy o różnych wydarzeniach oraz ogłaszamy konkursy.

Opracowaliśmy kilkadziesiąt artykułów odnoszących się do problemów poruszanych w kampanii. Wyprodukowaliśmy filmy i animacje, które są dostępne na kampanijnym profilu YouTube, a emitowane były również w lokalnej telewizji, kinach, centrach handlowych i medycznych. Na wiatach autobusowych i przystankach SKM rozwiesiliśmy plakaty promujące kampanię. Reklama widoczna była też w autobusach m.in. w Słupsku, Chojnicach, Lęborku.

W ramach kampanii została zaprojektowana i wykonana interaktywna wystawa plenerowa. Ekspozycja w prosty sposób tłumaczy zjawiska przyrodnicze. Składa się z trzech dużych brył, na każdej zamontowane zostały interaktywne gry i zabawy. Wszystko po to, aby edukować w sposób ciekawy i niebanalny. Wystawa odwiedziła 25 miejscowości województwa pomorskiego i wszędzie cieszyła się dużym zainteresowaniem.

Spotykaliśmy się też z mieszkańcami naszego województwa i turystami przy okazji różnych imprez plenerowych. Specjalne stoisko „Rodziny Pomorskich” składało się ze strefy informacji, gier i zabaw oraz odpoczynku. W trochę luźniejszej atmosferze rozmawialiśmy o środowisku, opowiadaliśmy o tym, jak można zmienić zachowania, by chronić Ziemię, odpowiadaliśmy na pytania, udzielaliśmy informacji. Odwiedziliśmy w ten sposób 24 miejscowości. W spotkaniach udział wzięło około 2 500 uczestników, każdy mógł zagrać w gry, rozwiązać zagadkę lub porozmawiać z edukatorem.

Kampania „Poczuj klimat” powoli się kończy, ale to nie znaczy, że rozstajemy się z Rodziną Pomorskich.

W tym roku odbędzie się jeszcze konferencja, na której podsumujemy efekty naszych działań. Podzielimy się doświadczeniami z realizacji kampanii, opowiemy o trudnościach, jakie napotkaliśmy i dobrych praktykach, które można wykorzystać. Zastanowimy się jak najskuteczniej realizować edukację ekologiczną.

 

 

 

aktualności News icon

25.09.2020
NFOŚiGW wspiera budowę spalarni odpadów w Gdańsku
Prawie 300 mln zł pożyczki na współfinansowanie gdańskiej inwestycji przekaże Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ze środków krajowych. Wcześniej, na budowę...
 
czytaj wszystkie

Contact icon kontakt

Administratorem strony
www.17funduszy.pl jest:
WFOŚiGW w Szczecinie
ul. Solskiego 3 • 71-323 Szczecin
tel. 91 486-15-56 • fax. 91 486-15-57
email: sekretariat@wfos.szczecin.pl