WFOŚiGW w Gdańsku: Nowe samochody dla WIOŚ

28.10.2019

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku otrzymał 8 samochodów. Zakupione one zostały ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz budżetu wojewody pomorskiego.

Pracownicy Pomorskiego Inspektoratu Ochrony Środowiska dbają o bezpieczeństwo ekologiczne mieszkańców całego regionu. Do przeprowadzania kontroli potrzebny im jest ciężki, specjalistyczny sprzęt. A do jego transportu – odpowiednie samochody. Dwa nowe pojazdy przekazane zostały do delegatury w Słupsku, sześć pozostanie w siedzibie w Gdańsku. Dzięki nowym autom, inspektorzy na zgłoszenia reagować będą szybciej. A kontrole w zakresie korzystania ze środowiska prowadzone będą skuteczniej.

Pojazdy poświęcił ks. Jerzy Więcek – kapelan służby cywilnej oraz pracowników administracji rządowej i samorządowej.

Zadanie zrealizowane zostało w ramach projektu „Doposażenie WIOŚ w Gdańsku w środki transportu w celu wzmocnienia zdolności operacyjnej w zakresie zadań kontrolnych”.

W uroczystości udział wzięli: Mariusz Łuczyk – wicewojewoda pomorski, Maciej Kazienko – prezes WFOŚiGW w Gdańsku, Teresa Jakubowska – zastępca prezesa WFOŚiGW w Gdańsku,  Edyta Witka Jeżewska – Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, Radosław Rzepecki – zastępca Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska,  Tomasz Żukowski – kierownik delegatury WIOŚ w Słupsku oraz pracownicy Inspektoratu.

aktualności News icon

11.05.2021
WFOŚiGW w Szczecinie: Przebudowa ulicy 1 Maja w Świnoujściu z dofinansowaniem
Do końca 2022 roku potrwa przebudowa ulicy 1 Maja na świnoujskiej wyspie Karsibór. W ramach inwestycji powstanie nowa sieć wodociągowa i kanalizacyjna o łącznej długości...
 
czytaj wszystkie

Contact icon kontakt

Administratorem strony
www.17funduszy.pl jest:
WFOŚiGW w Szczecinie
ul. Solskiego 3 • 71-323 Szczecin
tel. 91 486-15-56 • fax. 91 486-15-57
email: sekretariat@wfos.szczecin.pl