WFOŚiGW w Gdańsku: 45 mln zł na oczyszczanie kartuskich jezior!

19.08.2019

Wreszcie! Na ten moment czekali chyba nie tylko mieszkańcy Kartuz. Cztery kartuskie jeziora ponownie będą czyste. Gmina Kartuzy na ich rekultywację i oczyszczenie uzyskała prawie 45 mln zł dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Swój udział w tym historycznym przedsięwzięciu ma także Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. W 2014 roku WFOŚiGW dofinansował przygotowanie koncepcji rekultywacji jezior kartuskich, które stało się podstawą do aplikacji o środki z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego. Jak zapewnia burmistrz Kartuz Mieczysław Gołuński, za cztery lata plaże przy jeziorach zostaną otwarte. To z pewnością przełomowa chwila dla kartuskiej społeczności, która czekała na to … pół wieku.

O realizacji projektu „Kompleksowa rekultywacja jezior kartuskich: Mielenko, Karczemne, Klasztorne Małe i Klasztorne Duże” poinformowano na specjalnej konferencji w Urzędzie Miejskim w Kartuzach. Całkowity koszt tego przedsięwzięcia to prawie 55 mln zł. NFOŚiGW oraz Ministerstwo Środowiska właśnie zakwalifikowali wniosek gminy Kartuzy do dofinansowania w wysokości 45 mln zł.

Jako gospodarz tego miasta, jestem bardzo szczęśliwy, że doprowadziliśmy do tej sytuacji – powiedział burmistrz Mieczysław Gołuński. Na ulicach Kartuz od dłuższego czasu widać kolejne działania w ramach realizacji programu oczyszczania jezior. Ostatnie przebudowy sieci deszczowej i budowy zupełnie nowych zbiorników retencyjnych o dużej pojemności sprawiały mieszkańcom niemało trudności, zwłaszcza komunikacyjnych. Te działania odcinające dopływ zanieczyszczeń drogowych do jezior są podstawą do przystąpienia do kolejnego, ostatniego etapu – dodał.

Mamy to! Mamy ten projekt, o który tyle lat walczyliśmy i zabiegaliśmy. Rozpoczął się on w 2014 roku, kiedy władze gminy Kartuzy złożyły do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku wniosek o dofinansowanie – powiedział prezes Maciej Kazienko. Pomorze to najbardziej jeziorne województwo w Polsce. Na Pomorzu jest najwięcej zbiorników wodnych w Polsce. Oczek wodnych jest 18 tysięcy. Tylko na Pojezierzu Kaszubskim jest ich 8,5 tysiąca. A jezior powyżej 1 hektara powierzchni jest ponad tysiąc. Pomorze jeziorami stoi, dlatego zainteresowanie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku od lat skierowane było na ochronę i rekultywację jezior. To największy projekt rekultywacji jezior w Polsce. W przyszłości będzie wielokrotnie pokazywany jako przykład.  

Program oczyszczania kartuskich jezior opracowany został we współpracy z naukowcami z Katedry Inżynierii Ochrony Wód Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego. Stan kartuskich jezior jest jednym z najgorszych w Polsce. Najważniejsze zadanie to ograniczyć dopływ źródłowych zanieczyszczeń.

Z Jeziora Karczemnego wydobyty i unieszkodliwiony zostanie osad. We wszystkich jeziorach zastosowana zostanie metoda polegająca na zmniejszeniu dostępności fosforu dla glonów i sinic. Wprowadzony do jeziora preparat osiądzie na dnie, tworząc barierę zapobiegającą wydzielaniu się fosforu z osadów do wody. We wszystkich akwenach przeprowadzona zostanie także biomanipulacja – zabieg, który ma na celu ukształtowanie struktury ichtiofauny, aby ograniczyć liczbę ryb żywiących się planktonem i organizmami bentosowymi (żyjącymi na dnie zbiornika). Taka przebudowa struktury gatunkowej ryb będzie sprzyjać poprawie jakości wody w jeziorze.

Wzdłuż Jeziora Klasztornego Małego powstanie promenada, a Strugi Klasztornej – ścieżka. Na terenie gminnej oczyszczalni ścieków w Kartuzach rozbudowana i zmodernizowana zostanie instalacja przeróbki osadów ściekowych oraz systemu transportu ścieków. Prowadzony będzie także monitoring środowiskowy.

aktualności News icon

26.07.2021
WFOŚiGW w Szczecinie: Eko-zabawa dla całych rodzin na Jarmarku Jakubowym
Gry i konkursy na temat ochrony środowiska czekały na odwiedzających, która przez trzy dni Jarmarku Jakubowego działała na Placu Orła Białego w Szczecinie. Wszyscy mogli wykazać...
 
czytaj wszystkie

Contact icon kontakt

Administratorem strony
www.17funduszy.pl jest:
WFOŚiGW w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7
00-893 Warszawa
tel. (22) 504 41 00
fax (22) 504 41 39
e-mail: poczta@wfosigw.pl