Termomodernizacja zabytkowych obiektów XIII-wiecznego kościoła w Poznaniu dzięki wsparciu z NFOŚiGW

16.10.2019

Najstarsza świątynia lewobrzeżnej części Poznania – kościół pw. Najświętszego Serca Jezusowego i Matki Boskiej Pocieszenia, wraz z przylegającymi obiektami – zostanie poddana gruntownej termomodernizacji. Poznański Dom Zakonny Towarzystwa Jezusowego otrzyma z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ponad 4,7 mln zł dotacji i przeszło 524 tys. zł pożyczki na poprawę efektywności energetycznej zabytkowych budynków.

Udzielenie wsparcia finansowego umożliwia program priorytetowy Poprawa jakości powietrza, Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie. Umowę potwierdzającą przekazanie środków podpisali 9 października br. w Poznaniu Prezes Zarządu NFOŚiGW Piotr Woźny oraz Przełożony poznańskiego Domu Zakonnego Towarzystwa Jezusowego ks. Dariusz Michalski.

Wszystkie zabudowania przeznaczone do gruntownego remontu znajdują się w Poznaniu w rejonie Starego Miasta. Termomodernizacja kościoła pw. Najświętszego Serca Jezusowego i Matki Boskiej Pocieszenia oraz Kaplicy Matki Bożej Różańcowej wraz z kamienicą i oficyną zostanie przeprowadzona do końca 2021 r. Koszt całkowity inwestycji sięgnie kwoty ponad 5,2 mln zł.

Celem projektu jest zastosowanie usprawnień termomodernizacyjnych oraz wykonanie systemu zarządzania energią dla obiektów zabytkowych. Zakres prac termomodernizacyjnych obejmie: ocieplenie przegród budowlanych, wymianę i docieplenie stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację systemu grzewczego (źródła ciepła i instalacji ogrzewania) oraz modernizację systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej. Powstanie instalacja OZE (fotowoltaika i pompy ciepła), wymienione zostanie także oświetlenie na LED. Ponadto uwzględniono działania związane z przygotowaniem i zarządzaniem przedsięwzięciem, w tym wykonanie audytu energetycznego ex-ante, wykonanie dokumentacji przetargowej, opracowanie opinii ornitologicznej, stworzenie dokumentacji technicznej i odbioru przedsięwzięcia.

Termorenowacja zabytkowych obiektów przyniesie wymierne efekty ekologiczne. Będzie to m.in. redukcja emisji gazu cieplarnianego CO2 (159,70 Mg/rok). Zmniejszy się również zużycie energii pierwotnej (3 431,47 GJ/rok). Co więcej, ilość wytworzonej energii ze źródeł odnawialnych sięgnie 207,07467 MWh/rok, przy czym energii elektrycznej – 36,99967 MWh/rok, a energii cieplnej – 612,27 GJ/rok.

Warto dodać, że kościół pw. Najświętszego Serca Jezusowego i Matki Boskiej Pocieszenia w Poznaniu zbudowano już w XIII w. Jego wczesnogotyckie mury tworzą do dzisiaj filary kościoła. Około 1500 r. w późnogotyckim stylu została dobudowana kaplica Matki Boskiej Różańcowej. Późniejsze modernizacje i częściowe przebudowy świątyni spowodowane były powodziami i pożarami. Do kościoła przylegają dwa skrzydła podominikańskich zabudowań klasztornych, w części pochodzących z XV w., co podnosi wartość zabytkową świątyni. Od 1920 r znajduje się ona pod opieką księży Jezuitów.

aktualności News icon

15.07.2022
„Czyste Powietrze Plus”
Rusza program „Czyste Powietrze Plus”: będą wyższe dotacje na wymianę „kopciuchów” i ocieplanie domów jednorodzinnych. Zyskają najmniej zarabiający. Dobra wiadomość dla osób zamierzających...
 
czytaj wszystkie

Contact icon kontakt

Administratorem strony
www.17funduszy.pl jest:
WFOŚiGW w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7
00-893 Warszawa
tel. (22) 504 41 00
fax (22) 504 41 39
e-mail: poczta@wfosigw.pl