NFOŚiGW: Multimedialne wystawy edukacyjne o Lasach Państwowych z dotacją NFOŚiGW

21.05.2018

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekazał ponad milion złotych na dofinansowanie dwóch interaktywnych wystaw w otwartym 10 maja 2018 r. Centrum Promocji Lasów Państwowych Goraj-Zamek. Przedsięwzięcie, realizowane przez Nadleśnictwo Krucz, ma charakter spaceru po lesie, w różnych, następujących po sobie fazach rozwojowych i porach roku.

O tym, jak ważna aktualnie jest edukacja ekologiczna i jak konsekwentnie na terenie całego kraju jej organizację wspiera finansowo Narodowy Fundusz, napisała w liście gratulacyjnym do uczestników gali otwarcia Centrum, Wiceprezes Zarządu NFOŚiGW Anna Król: – Szczególnie cenimy przedsięwzięcia, które nie stanowią zamkniętej formuły edukacyjnej i nie kończą się wraz z przekazaniem dofinansowania przez NFOŚiGW. Takie, dla których wsparcie Narodowego Funduszu to początek nowego otwarcia edukacji ekologicznej, początek nowych, nowoczesnych działań. W wydarzeniu 10 maja br. w Nadleśnictwie Kurcz udział wzięła – koordynująca z ramienia NFOŚiGW – Anna Majewska z Wydziału Edukacji Ekologicznej.

Centrum Promocji Lasów Państwowych Goraj-Zamek zostało ulokowane w budynku edukacyjnym Masztalarnii, znajdującym się na terenie Nadleśnictwa Krucz. Zgodnie z polityką Ministerstwa Środowiska, głównym celem projektu jest podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa poprzez promowanie zasad zrównoważonego rozwoju. W tym wypadku w szczególności chodzi o upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy o środowisku leśnym, trwale zrównoważonej gospodarce leśnej oraz budowanie świadomości i zaufania społecznego dla działalności zawodowej leśników.

Wystawa prezentująca Lasy Państwowe ma charakter spaceru po lesie, w różnych następujących po sobie fazach rozwojowych i porach roku. Jest ekspozycją z wieloma przyrodniczymi eksponatami, modelami oraz multimedialnymi, nowoczesnymi, a przez to – atrakcyjnymi elementami. W specjalnej sali prezentowana jest także historia Puszczy Noteckiej, Lasów Państwowych, a także zawody związane z leśnictwem. Zwiedzanie obu interaktywnych, multimedialnych wystaw przez placówki oświatowe, instytucje, grupy zorganizowane oraz osoby indywidualne będzie nieodpłatne.

Przedsięwzięcie zostało dofinansowane przez NFOŚiGW kwotą ponad miliona złotych, co stanowi 70% jego całkowitych kosztów. Umowa o przekazaniu dotacji została podpisana 17 kwietnia 2018 r. w Warszawie przez Zastępcę Prezesa Zarządu NFOŚiGW Annę Król oraz Nadleśniczego Nadleśnictwa Krucz Stanisława Zalewskiego.

aktualności News icon

26.07.2021
WFOŚiGW w Szczecinie: Eko-zabawa dla całych rodzin na Jarmarku Jakubowym
Gry i konkursy na temat ochrony środowiska czekały na odwiedzających, która przez trzy dni Jarmarku Jakubowego działała na Placu Orła Białego w Szczecinie. Wszyscy mogli wykazać...
 
czytaj wszystkie

Contact icon kontakt

Administratorem strony
www.17funduszy.pl jest:
WFOŚiGW w Szczecinie
ul. Solskiego 3 • 71-323 Szczecin
tel. 91 486-15-56 • fax. 91 486-15-57
email: sekretariat@wfos.szczecin.pl