NFOŚiGW inwestuje w ekologiczne oświetlenie uliczne w Gostyninie

22.07.2019

Gmina Miasta Gostynina to kolejny beneficjent Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który otrzyma dofinansowanie na kompleksową modernizację oświetlenia ulicznego wraz z systemem redukcji mocy, sterowania i zarządzania. Wsparcie wyniesie blisko 3,5 mln zł i przyczyni się do znacznego ograniczenia zużycia energii elektrycznej w mieście.

Źródłem dofinansowania (3 456 123 zł) dla gostynińskiego eko-projektu jest program priorytetowy NFOŚiGW pn. SOWA – oświetlenie zewnętrzne (I nabór/2018). Przekazanie pieniędzy, które stanowią koszt całkowity przedsięwzięcia, nastąpi na podstawie umowy, podpisanej 18 lipca 2019 r. w siedzibie Narodowego Funduszu przez Wiceprezesa NFOŚiGW Artura Michalskiego oraz Burmistrza Miasta Gostynina Pawła Witolda Kalinowskiego przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Gostynina Bożeny Sokołowskiej. W uroczystości wziął udział poseł Maciej Małecki, Przewodniczący Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa.

Przedsięwzięcie obejmie ponad 100 ulic na terenie miasta Gostynina (woj. mazowieckie). W ramach inwestycji zainstalowane zostanie dokładnie 1644 opraw oświetleniowych, w tym 161 źródeł światła o łącznej mocy nieprzekraczającej 67,28 kW. Przewidziano m.in. wymianę opraw oświetleniowych, źródeł światła, wysięgników rurowych, przewodów do opraw oświetleniowych, konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej NN oraz montaż aparatów elektrycznych, szafek oświetleniowych z montażem zespołu kompensacji mocy biernej, skrzynek i rozdzielni skrzynkowych, badaniem i pomiarami poziomów parametrów oświetleniowych. Projekt obejmuje także koszty ewentualnych wyłączeń zasilania, załadunek i wyładunek materiałów budowlanych, utylizację źródeł światła i pozostałych elementów z demontażu oraz nadzór inwestorski.

W wyniku realizacji przedsięwzięcia zużycie energii elektrycznej ograniczone zostanie o ponad 70% przy wymogu programu – min. 50%.

– Prawie trzyletnia praca osób zaangażowanych w przystąpienie do tej inwestycji dzisiaj ma swój finał w postaci podpisania umowy na preferencyjną pożyczkę. Modernizacja oświetlenia „za chwilę” ruszy pełną parą, jesteśmy już na etapie wyłaniania wykonawcy. Cieszę się, że NFOŚiGW wspomógł w tych staraniach Gostynin. Bez tego wsparcia inwestycja prawdopodobnie nie byłaby możliwa – zaznaczył po podpisaniu umowy Burmistrz Miasta Gostynin Paweł Kalinowski.

– Z satysfakcją odnotowuję, że kolejne środki zarządzane przez NFOŚiGW trafiają do Polski „lokalnej”, do mniejszych miejscowości, takich jak Gostynin. W tym mieście przez wiele lat brakowało inwestycji, nie było dotacji, czy tak korzystnych pożyczek, jak ta obecna, na modernizację oświetlenia. Gratuluję Burmistrzowi Pawłowi Kalinowskiemu wraz z zespołem zaangażowania w projekt, który został wsparty przez NFOŚiGW. Wyrażam uznanie jako szef Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa. Ta inwestycja jest zgodna z planem strategii zrównoważonego rozwoju, a także wyrównywania szans pomiędzy miejscowościami Polski lokalnej a dużymi aglomeracjami. Sekunduję, żeby zamierzona efektywność energetyczna po tej pozytywnej „rewolucji oświetleniowej” w mieście, została uzyskana jak najszybciej, z jak największą korzyścią dla mieszkańców – powiedział obecny na uroczystości podpisania umowy poseł Maciej Małecki.

Aktualnie trwa II nabór w ramach programu SOWA – oświetlenie zewnętrzne, którego celem jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza oraz uzyskanie oszczędności energii elektrycznej. O dofinansowanie modernizacji oświetlenia zewnętrznego oraz montaż nowych punktów świetlnych można starać się jeszcze do 19 sierpnia 2019 r. Na preferencyjne pożyczki (do 100% kosztów kwalifikowanych) z możliwością częściowego umorzenia (do 10%, ale nie więcej niż 1 mln zł) mogą liczyć jednostki samorządu terytorialnego (JST) i ich związki oraz spółki z większościowym udziałem JST, posiadające tytuł do dysponowania infrastrukturą oświetlenia zewnętrznego, w tym ulicznego, w zakresie realizowanego przedsięwzięcia.

Szczegóły naboru:

http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/owietleniezewntrzne/ii-nabor-2019/

aktualności News icon

26.07.2021
WFOŚiGW w Szczecinie: Eko-zabawa dla całych rodzin na Jarmarku Jakubowym
Gry i konkursy na temat ochrony środowiska czekały na odwiedzających, która przez trzy dni Jarmarku Jakubowego działała na Placu Orła Białego w Szczecinie. Wszyscy mogli wykazać...
 
czytaj wszystkie

Contact icon kontakt

Administratorem strony
www.17funduszy.pl jest:
WFOŚiGW w Szczecinie
ul. Solskiego 3 • 71-323 Szczecin
tel. 91 486-15-56 • fax. 91 486-15-57
email: sekretariat@wfos.szczecin.pl