NFOŚiGW: Fundusz przyczyni się do poprawy jakości powietrza w Białymstoku

29.09.2017

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekaże ponad 0,5 mln zł unijnej dotacji na budowę sieci ciepłowniczych w Białymstoku. Efektem inwestycji będzie podłączenie nowych odbiorców oraz zwiększenie produkcji ciepła w kogeneracji.

Beneficjentem jest Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Białymstoku, które w ramach projektu wybuduje sieć ciepłowniczą magistralną, rozdzielczą oraz przyłącza i montaż sześciu węzłów cieplnych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. Rezultatem realizacji projektu będzie wzrost wykorzystania wysokosprawnej kogeneracji w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło sieciowe związane z przyłączeniem nowych budynków oraz znaczna poprawa jakości powietrza, wyrażona następującymi wskaźnikami:

1) wzrost zapotrzebowania na ciepło o 15 472 GJ/rok,

2) zmniejszenie zużycia nieodnawialnej energii pierwotnej o 16 741,44 GJ/rok,

3) szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych o 1 209,86 Mg CO2/rok.

Projekt generuje również szereg korzyści o charakterze niemierzalnym, tj.: uniknięcie emisji do atmosfery poprzez wykorzystanie ciepła wytwarzanego w istniejącym źródle kogeneracyjnym, pobudzenie lokalnej gospodarki poprzez zlecenie wykonania robót budowlanych wykonawcom i podwykonawcom, wzrost atrakcyjności inwestycyjnej terenu.

W siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 28 września 2017 r. została podpisana wspomniana umowa o dofinansowanie przebudowy sieci ciepłowniczej w Białymstoku. W imieniu NFOŚiGW uczynił to Artur Michalski – Wiceprezes Zarządu. Ze strony beneficjenta obecni byli: Wiktor Dulewicz – Prezes Zarządu, Andrzej Wysocki – Wiceprezes Zarządu ds. Technicznych oraz Monika Walicka ­– Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych.

W uroczystości uczestniczyli również: poseł z Podlasia Kazimierz Gwiazdowski, senator Ziemi Podlaskiej Jan Dobrzyński, a także dyrektor Departamentu Energii i Innowacji NFOŚiGW Urszula Zając.

Jest to pierwsza umowa zawarta w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 1.6.2 Sieci ciepłownicze i chłodnicze dla źródeł wysokosprawnej kogeneracji. Całkowity koszt przedsięwzięcia oszacowano na 4 663 334,89 zł. z czego kwota dofinansowania ze środków unijnych wyniosła 590 000,00 zł.

 

aktualności News icon

11.05.2021
WFOŚiGW w Szczecinie: Przebudowa ulicy 1 Maja w Świnoujściu z dofinansowaniem
Do końca 2022 roku potrwa przebudowa ulicy 1 Maja na świnoujskiej wyspie Karsibór. W ramach inwestycji powstanie nowa sieć wodociągowa i kanalizacyjna o łącznej długości...
 
czytaj wszystkie

Contact icon kontakt

Administratorem strony
www.17funduszy.pl jest:
WFOŚiGW w Szczecinie
ul. Solskiego 3 • 71-323 Szczecin
tel. 91 486-15-56 • fax. 91 486-15-57
email: sekretariat@wfos.szczecin.pl