Dotacje z NFOŚiGW na wapnowanie gleb

13.06.2019

Wsparcie działań regeneracyjnych gleb zakwaszonych w wyniku oddziaływania czynników antropogenicznych to cel nowego programu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej. Nabór wniosków dla wojewódzkich funduszy ochrony środowiska
i gospodarki wodnej odbędzie się w dniach 17-28 czerwca 2019 r.

Zapowiadany przez Ministra Środowiska oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie będzie realizowany w latach 2019-2023. W sumie na dotacje wstępnie zarezerwowano do 300 mln zł (ostateczna kwota zależna będzie od faktycznego zapotrzebowania na te środki).

Program, który będzie realizowany za pośrednictwem wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (WFOŚiGW) we współpracy z okręgowymi stacjami chemiczno-rolniczymi, adresowany jest do posiadaczy użytków rolnych o pH gleby poniżej lub równej 5,5. Przewidziano trzy poziomy dofinansowań: do 300 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz MgO) dla gospodarstw o powierzchni nie przekraczającej 25 ha użytków rolnych; do 200 zł/t CaO oraz MgO dla gospodarstw o powierzchni powyżej 25 ha, ale nie przekraczającej 50 ha użytków rolnych oraz do 100 zł/t CaO oraz MgO dla gospodarstw o powierzchni powyżej 25 ha, ale nie przekraczającej 75 ha użytków rolnych.

Poza środkami, które na realizację programu udostępni NFOŚiGW, również wojewódzkie fundusze zaangażują swoje pieniądze. Będzie to 5% kosztów kwalifikowanych dla WFOŚiGW, w których stan funduszu na dzień 31.12.2018 r. wynosił nie więcej niż 500 mln zł lub 10% kosztów kwalifikowanych dla WFOŚiGW, w których stan funduszu w ww. okresie wynosił powyżej 500 mln zł.

Dofinansowanie będzie udzielane na realizację przedsięwzięć skutkujących poprawą jakości środowiska z wyłączeniem zabiegów agrotechnicznych, co potwierdzi pozytywna opinia właściwej miejscowo Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej. Dofinansowanie działań regeneracyjnych dla danej działki ewidencyjnej może być udzielone nie częściej niż raz na cztery lata. Przy wyborze przedsięwzięć WFOŚiGW będzie weryfikował stopień pilności podjęcia zabiegów odkwaszających ze względu na ich skutek środowiskowy.

Rozszerzona informacja na temat programu:
http://nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/aktualnosci/art,1425,informacja-nt-ogolnopolskiego-programu-regeneracji-srodowiskowej-gleb-poprzez-ich-wapnowanie.html

Szczegóły naboru:
http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/ogolnopolski-program-regeneracji-gleb/nabor-2019/

aktualności News icon

03.07.2020
WFOŚiGW w Szczecinie: Jak brzmi Szczecin? W urodziny miasta uczniowie nagrają jego dźwięki
Z okazji 75. Urodzin Szczecina młodzież z Zespołu Szkół Muzycznych im. Feliksa Nowowiejskiego dowie się jakie odgłosy wydaje nasze miasto. Wybierzemy się...
 
czytaj wszystkie

Contact icon kontakt

Administratorem strony
www.17funduszy.pl jest:
WFOŚiGW w Szczecinie
ul. Solskiego 3 • 71-323 Szczecin
tel. 91 486-15-56 • fax. 91 486-15-57
email: sekretariat@wfos.szczecin.pl