25 lat w trosce o środowisko! Wojewódzkie Fundusze świętowały jubileusz

04.10.2018

   Ponad 41 miliardów złotych na 166 tysięcy zadań, m.in. na walkę ze smogiem i niską emisją, instalację kolektorów słonecznych, budowę kanalizacji i oczyszczalni ścieków, to najkrótszy bilans 25-letniej działalności Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Oficjalnego otwarcia obchodów 25-lecia dokonał Minister Środowiska – Henryk Kowalczyk, Prezes NFOŚiGW – Kazimierz Kujda oraz Przewodniczący Konwentu Prezesów WFOŚiGW – Ireneusz Stachowiak.

 Uroczysta gala w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego rozpoczęła się od konferencji prasowej. Następnie goście honorowi przecięli wstęgę, otwierając tym samym wystawę posterową, na której Wojewódzkie Fundusze zaprezentowały najciekawsze zrealizowane projekty. WFOŚiGW w Toruniu przedstawił działania związane z rewaloryzacją
i modernizacją zabytkowego parku krajobrazowego otaczającego pałac w Lubostroniu. Podczas uroczystości odbyła się również debata ekspercka dotycząca efektów i perspektyw działania Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Na jej zakończenie wręczono statuetki uznania dla najbardziej aktywnych instytucji w realizacji działań ekologicznych.

W gali uczestniczyli m.in.: Henryk Kowalczyk – minister środowiska, Sławomir Mazurek – wiceminister środowiska, Kazimierz Kujda – prezes zarządu NFOŚiGW, Anna Król – zastępca prezesa zarządu NFOŚiGW, Dominik Bąk – zastępca prezesa zarządu NFOŚiGW, Anna Paluch – poseł na Sejm RP, członkini Komisji Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, Alicja Zając – senator RP, zastępca przewodniczącego senackiej Komisji Środowiska  oraz przedstawiciele Zarządów i Rad Nadzorczych Funduszy. Spotkanie poprowadził dziennikarz naukowy dr Tomasz Rożek.

Należy podkreślić, że Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wspierają zrównoważony rozwój gospodarczy. Z efektów ekoinwestycji korzystają miliony Polaków. W naszym kraju już od ćwierćwiecza działa unikalny w skali Europy i świata system finansowania ochrony środowiska, którego ważną częścią jest 16 Wojewódzkich Funduszy, współpracujących z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Bankiem Ochrony Środowiska S.A. Wojewódzkie Fundusze to niezależne instytucje, które mają zbliżone cele ustawowe do funkcjonującego na terenie całego kraju NFOŚiGW, z tym, że ich działalność obejmuje głównie przedsięwzięcia na szczeblu regionalnym.

            Instytucje te będą wspólnie obsługiwały rządowy program „Czyste powietrze” o łącznym budżecie 103 miliardów złotych. Celem programu jest poprawa jakości powietrza zanieczyszczanego przez palenie śmieci i słabej jakości opału w domowych, często przestarzałych piecach. Z miliardów złotych wsparcia skorzysta zwykły Kowalski, który będzie mógł wymienić węglowy piec i zrobić gruntowną termomodernizację domu jednorodzinnego. Aktualne inne wyzwania, w których realizacji będą pomagały Wojewódzkie Fundusze, to m.in.: adaptacja do zmian klimatu, zrównoważony rozwój sektora energetycznego czy wspieranie rozwoju  elektromobilności. WFOŚiGW są regionalnymi instytucjami finansującymi zadania zapisane m.in. w tak ważnych dla kraju dokumentach jak: Strategia „Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko” czy „Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”.

            Oferta Wojewódzkich Funduszy to niskooprocentowane pożyczki oraz dotacje. Bez takiego wsparcia przeprowadzenie tysięcy ekoinwestycji w całym kraju byłoby niemożliwe. Skąd pochodzą pieniądze, którymi zarządzają Fundusze i wspierają poprawę stanu polskiego środowiska? To przede wszystkim wpływy z opłat i kar wnoszonych przez przedsiębiorstwa za korzystanie ze środowiska, m.in. za zanieczyszczanie powietrza czy składowanie odpadów. Innym źródłem przychodów Funduszy są spłaty niskooprocentowanych pożyczek udzielanych we wcześniejszych latach. Należy podkreślić, że każda złotówka z WFOŚiGW jest wydawana na ochronę środowiska co najmniej dwa razy.

     Początki funkcjonowania Wojewódzkich Funduszy przypadły na trudny okres „sprzątania” i naprawiania wieloletnich zaniedbań w ochronie środowiska po PRL.  W latach 70-tych i 80-tych Polska była jednym z najbardziej zanieczyszczonych państw Europy. Niemal połowa miast w Polsce, w tym wszystkie największe ośrodki miejskie, w ogóle nie posiadała oczyszczalni ścieków.

 

FAKTY I LICZBY

przykładowe efekty 25 lat działania WFOŚiGW w skali kraju

 

  • ok. 41 miliardów złotych

łączne wydatki na ekoinwestycje i ochronę środowiska

 

  • ponad 166 tysięcy

liczba dofinansowanych zadań

 

  • ponad 31 miliardów złotych

całkowita wartość zadań dofinansowanych z UE obsługiwanych przez Wojewódzkie Fundusze

 

  • blisko 10 milionów ton

ograniczenie emisji dwutlenku węgla

 

  • ponad 190 tysięcy

liczba zainstalowanych kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych

 

  • ponad 0,5 tysiąca MW

zainstalowana moc w odnawialnych źródłach energii

 

  • ok. 100 tysięcy kilometrów

długość wybudowanej sieci wodno-kanalizacyjnej mogłaby opasać kulę ziemską 2,5 raza

 

  • ok. 3 tysiące

liczba wybudowanych i zmodernizowanych komunalnych oczyszczalni ścieków czyli większość z istniejących 3253 takich zakładów w Polsce.

 

 

aktualności News icon

15.07.2022
„Czyste Powietrze Plus”
Rusza program „Czyste Powietrze Plus”: będą wyższe dotacje na wymianę „kopciuchów” i ocieplanie domów jednorodzinnych. Zyskają najmniej zarabiający. Dobra wiadomość dla osób zamierzających...
 
czytaj wszystkie

Contact icon kontakt

Administratorem strony
www.17funduszy.pl jest:
WFOŚiGW w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7
00-893 Warszawa
tel. (22) 504 41 00
fax (22) 504 41 39
e-mail: poczta@wfosigw.pl