WFOŚiGW w Szczecinie: Nowa wieża widokowa w Nadleśnictwie Kliniska

27.05.2020

Nad rzeką Iną, w pobliżu zagrody pokazowej konika polskiego, przy wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, została wybudowana drewniana wieża widokowa, która już niedługo zostanie udostępniona odwiedzającym malowniczą Puszczę Goleniowską.

Z tarasu będzie można podziwiać meandry rzeki Iny oraz łąki storczykowe na terenie Nadleśnictwa Kliniska. Wieża to element programu działań związanych z edukacją leśną prowadzonych w Ośrodku Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, z którego oferty korzystają uczniowie m.in. ze Szczecina, Stargardu i Goleniowa.

Koszt budowy to ponad 230 tysięcy złotych, z czego dofinansowanie przekazane przez WFOŚiGW w Szczecinie to niemal 68 tysięcy złotych. Pozostałe środki pochodziły z budżetu Nadleśnictwa Kliniska oraz z zakupionych Jednostek Dwutlenku Węgla w ramach projektu Leśnych Gospodarstw Węglowych. LGW to pilotażowo-wdrożeniowy projekt Lasów Państwowych, który ma się przyczynić się do zwiększenia ilości CO2 pochłanianego przez ekosystem leśny, głównie drzewostany i glebę oraz redukcję emisji gazu z obszarów podmokłych.

aktualności News icon

01.12.2020
WFOŚiGW w Szczecinie: Szklanka wody dla Jasia
WFOŚiGW w Szczecinie został nominowany przez Zespół Szkół nr 2 im. Władysława Orkana w Szczecinie do udziału w akcji #SzklankaWodyDlaJasia, polegającej na wypiciu tytułowej szklanki wody...
 
czytaj wszystkie

Contact icon kontakt

Administratorem strony
www.17funduszy.pl jest:
WFOŚiGW w Szczecinie
ul. Solskiego 3 • 71-323 Szczecin
tel. 91 486-15-56 • fax. 91 486-15-57
email: sekretariat@wfos.szczecin.pl