WFOŚiGW w Poznaniu: Uroczyste podsumowanie szkolenia dla Gminnych Energetyków

16.05.2019

Dnia 8 maja 2019 r. na Międzynarodowych Targach Poznańskich odbyła się konferencja pn. „GMINNY ENERGETYK – skuteczne zarządzanie energią w gminie”. Konferencja stanowiła podsumowanie cyklu szkoleń dla kandydatów na Energetyków Gminnych, które realizowane były przez Zespół Doradców Energetycznych WFOŚiGW w Poznaniu od listopada 2018 do marca 2019 roku.

Uczestników wydarzenia powitali Prezes Zarządu WFOŚiGW w Poznaniu – pani Jolanta Ratajczak, a także Doradca Energetyczny Sebastian Maćkowiak – moderator konferencji. Pierwszą prezentację na temat wsparcia doradczego i finansowego ze środków POIiŚ i NFOŚiGW wygłosiła pani Anna Trudzik, Kierownik Wydziału Projektu Doradztwa Energetycznego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Kolejna prezentacja Kingi Świtalskiej – Doradcy Energetycznego WFOŚiGW w Poznaniu – stanowiła podsumowanie szkolenia dla kandydatów na Gminnych Energetyków w Wielkopolsce. Następnie zaprezentowali się uczestnicy szkolenia, omawiając działania w zakresie planowania energetycznego z punktu widzenia gminy miejskiej oraz wiejskiej. Miasto Poznań reprezentował Jan Wójtowicz, natomiast Gminę Stare Miasto – Damian Majewski. Ostatnią prezentację na temat nowych rozwiązań dotyczących grup zakupowych energii omówili panowie Piotr Figiel i Piotr Kęszka ze spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe z Kalisza. Najważniejszym punktem programu było uroczyste wręczenie zaświadczeń potwierdzające pozytywne zakończenie szkolenia dla kandydatów na Gminnych Energetyków, a także podręczników stanowiących kompendium wiedzy i tematyki poruszanej na szkoleniach.

Termin wydarzenia nie był przypadkowy, w tym samym czasie na MTP odbywały się Międzynarodowe Targi Energii Odnawialnej GreenPower 2019, uczestnicy mieli okazję do zapoznania się z ofertą branżowych targów. W ramach Targów dostępne było również stoisko Projektu Doradztwa Energetycznego, na którym można było uzyskać m.in. informacje na temat wsparcia finansowego inwestycji w zakresie energetyki odnawialnej i efektywności energetycznej. Dodatkową atrakcją programu był wyjazd studyjny do Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Poznaniu. Partnerem wydarzenia była firma SUEZ. Zainteresowane osoby miały okazję zapoznać się z funkcjonowaniem instalacji przekształcającej odpady na energię cieplną i elektryczną, w tym: halą wyładowczą, sterownią, bunkrem na odpady, rusztem, halą kotłów.

Konferencja organizowana była w ramach projektu pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” i finansowana ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

aktualności News icon

13.12.2019
WFOŚiGW w Szczecinie: Prąd ze słońca dla Ekoprzedsiębiorstwa
Na terenie Oczyszczalni Ścieków Unieście zakończyła się budowa instalacji fotowoltaicznej, która jest głównym źródłem zasilania obiektu. Ekologiczną inwestycję Ekoprzedsiębiorstwa Mielno...
 
czytaj wszystkie

Contact icon kontakt

Administratorem strony
www.17funduszy.pl jest:
WFOŚiGW w Szczecinie
ul. Solskiego 3 • 71-323 Szczecin
tel. 91 486-15-56 • fax. 91 486-15-57
email: sekretariat@wfos.szczecin.pl