WFOŚiGW w Opolu: Powstanie Centrum administracyjno-edukacyjno-szkoleniowe

23.07.2017

7 lipca 2017 r. Rada Nadzorcza Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu zatwierdziła wniosek o udzielenie pożyczki na zadanie pn.: „Budowa budynku biurowo- administracyjno-konferencyjnego” dla Polskiego Związku Łowieckiego Zarządu Głównego w Warszawie do kwoty 1 347 400,00 zł.

Planowane zadanie polega na budowie budynku biurowo-administracyjno-konferencyjnego wraz z infrastrukturą techniczną, w skład którego będzie wchodziła:

  • część edukacyjna (nowoczesne centrum edukacyjno-szkoleniowe), która zostanie wykorzystana do realizacji zadań ustawowych i statutowych PZŁ, do których należą m.in. pielęgnowanie historycznych wartości kultury materialnej i duchowej łowiectwa, organizacja szkoleń członków i kandydatów w zakresie prawidłowego łowiectwa,
    a także szeroko pojęta edukacja przyrodniczo-leśna z elementami łowiectwa oraz edukacja ekologiczna i wiedza o środowisku prowadzona wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
  • część administracyjna, stanowiąca siedzibę Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Opolu.

Centrum administracyjno-edukacyjno-szkoleniowe usytuowane będzie przy strzelnicy należącej do Polskiego Związku Łowieckiego w Opolu, w pobliżu ścieżki edukacji przyrodniczo-łowieckiej, zagrody dzikiej zwierzyny z dwoma platformami widokowymi i wiaty „Zielona klasa”. W Centrum będą prowadzone zajęcia edukacyjne dla dzieci w wieku przedszkolnym
i szkolnym oraz osób dorosłych. W budynku będzie znajdowała się sala edukacyjno-szkoleniowa dla około 160 osób do prowadzenia spotkań i wykładów o charakterze przyrodniczym. Sala będzie służyć również jako przestrzeń wystawiennicza m.in. dla prac konkursowych czy prac realizowanych na zajęciach. Wyposażenie sali w nowoczesny sprzęt multimedialny, atrakcyjne materiały edukacyjne oraz pomoce naukowe pozwoli stworzyć możliwość prowadzenia edukacji w sposób kompleksowy, rzeczowy i atrakcyjny dla odbiorców.

Planowany efekt ekologiczny:

  1. Centrum edukacyjno-szkoleniowe umożliwi:
  • prowadzenie edukacji przyrodniczo-leśnej z elementami łowiectwa;
  • popularyzację wśród dzieci i młodzieży wiedzy o lesie i jego ochronie;
  • edukację związaną z zasadami gospodarki łowieckiej, prawa ochrony przyrody i środowiska.
  1. Zastosowanie alternatywnego źródła ciepła do ogrzewania budynku z elementami OZE pozwoli ograniczyć emisję zanieczyszczeń gazowych i pyłowych do powietrza, w tym:

pył –     0,074 Mg/r

SO2 –   0,225 Mg/r

CO2 – 16,727 Mg/r

NOx  –  0,045 Mg/r

Termin zakończenia realizacji zadania – 30.06.2019 r.

aktualności News icon

26.07.2021
WFOŚiGW w Szczecinie: Eko-zabawa dla całych rodzin na Jarmarku Jakubowym
Gry i konkursy na temat ochrony środowiska czekały na odwiedzających, która przez trzy dni Jarmarku Jakubowego działała na Placu Orła Białego w Szczecinie. Wszyscy mogli wykazać...
 
czytaj wszystkie

Contact icon kontakt

Administratorem strony
www.17funduszy.pl jest:
WFOŚiGW w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7
00-893 Warszawa
tel. (22) 504 41 00
fax (22) 504 41 39
e-mail: poczta@wfosigw.pl