WFOŚiGW w Gdańsku: Dla ludzi i środowiska

30.11.2016

Pracownicy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku zainaugurowali „Kampanię informacyjno – edukacyjną na rzecz zrównoważonego rozwoju Pomorza”. Konferencja otwierająca projekt odbyła się 28 listopada 2016 roku w Gdańsku.

Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem przedstawicieli lokalnych władz samorządowych, organizacji pozarządowych, uczelni wyższych, centrów edukacji ekologicznej.  Kampania prowadzona jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, dofinansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020.  Gości przywitała prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku Danuta Grodzicka – Kozak. – Zakres działań edukacyjnych podejmowanych od ponad 20 lat  przez pracowników Funduszu jest ogromny. Mamy olbrzymi potencjał, aby tę kampanię zrealizować – powiedziała prezes Funduszu.

Katarzyna Brejt z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku poinformowała o szczegółach kampanii. Badania wykazują, że większość Polaków nie ma potrzeby samodzielnego poszukiwania informacji o ochronie środowiska naturalnego. Wiedzę tę wiele osób pozyskuje z internetu, bądź telewizji. Jednocześnie chętnie uczestniczy w rozmaitych akcjach ekologicznych. Najczęściej podejmujemy działania ekologiczne we własnym domu, oszczędzamy wodę i energię, prowadzimy selektywną zbiórkę odpadów. Podobne działania realizujemy także w pracy i szkole. Natomiast podczas wypoczynku często zapominamy o ekologii. Dlatego istnieje duża potrzeba prowadzenia akcji podnoszących świadomość ekologiczną społeczeństwa.

Kampania skierowana jest do mieszkańców i turystów. Swoim zasięgiem obejmie pół miliona osób. Ma ich zachęcić do wzięcia współodpowiedzialności za stan środowiska i zrównoważony rozwój regionu. Ma wpłynąć na zmianę postaw społecznych. – Poprzez kampanię chcemy efektywniej gospodarować zasobami i tym samym poprawić jakość życia mieszkańców naszego województwa – powiedziała Katarzyna Brejt. – Naszym celem jest także ochrona walorów przyrodniczo – krajobrazowych regionu.

Kampania prowadzona będzie przez trzy lata na terenie całego województwa pomorskiego. Każdy rok poświęcony będzie innemu zagadnieniu: efektywnemu gospodarowaniu zasobami, gospodarce obiegowej, ochronie bioróżnorodności.  Będzie nas widać i słychać. Informacje na temat środowiska pojawią się w lokalnych gazetach, telewizji i radiu, a także w internecie. Szukajcie nas w środkach komunikacji miejskiej i na przystankach, w kolejce do lekarza. Zamierzamy być wszędzie, aby z wiedzą o środowisku dotrzeć do każdego. Wiemy, że tylko wspólnie możemy zadbać o stan naszego środowiska.

Podczas konferencji prof. Piotr Rutkowski z Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego swoją prezentację poświęcił  ochronie bioróżnorodności biologicznej. O oszczędnym gospodarowaniu zasobami mówił prof. Maciej Nowicki z Politechniki Warszawskiej. – Los ludzkości będzie nie do pozazdroszczenia, jeżeli nie będziemy rozsądnie korzystać z dostępnych dóbr – stwierdził prof. Maciej Nowicki. Jak uniknąć katastrofy? Oszczędzać energię cieplną, elektryczną i mechaniczną, wykorzystywać odnawialne źródła energii, oszczędzać wodę, sadzić drzewa i krzewy, zmniejszać ilość odpadów.

Magdalena Macieja z Instytutu Politologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu mówiła o tym jak skutecznie komunikować o ekologii i walorach przyrodniczo-turystycznych regionu.

aktualności News icon

26.07.2021
WFOŚiGW w Szczecinie: Eko-zabawa dla całych rodzin na Jarmarku Jakubowym
Gry i konkursy na temat ochrony środowiska czekały na odwiedzających, która przez trzy dni Jarmarku Jakubowego działała na Placu Orła Białego w Szczecinie. Wszyscy mogli wykazać...
 
czytaj wszystkie

Contact icon kontakt

Administratorem strony
www.17funduszy.pl jest:
WFOŚiGW w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7
00-893 Warszawa
tel. (22) 504 41 00
fax (22) 504 41 39
e-mail: poczta@wfosigw.pl