NFOŚiGW: Ponad 8 mln zł dotacji ze środków europejskich na rozwój terenów zielonych w Żyrardowie

27.06.2019

Mieszkańcy Żyrardowa w województwie mazowieckim będą mogli korzystać z nowych, rekreacyjnych terenów zielonych o powierzchni 4,64 ha. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekaże na ten cel dotację w wysokości 8,2 mln zł z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Pieniądze z zasobów europejskiego Funduszu Spójności zostaną przeznaczone na realizację II etapu projektu, który ma na celu poprawę jakości życia mieszkańców Żyrardowa poprzez rozwój w tym mieście terenów zielonych, służących wypoczynkowi i rekreacji. Umowę potwierdzającą przekazanie dotacji podpisali na miejscu Wiceprezes Zarządu NFOŚiGW Artur Michalski oraz Prezydent Żyrardowa Lucjan Chrzanowski. W uroczystości uczestniczył także Poseł Maciej Małecki.

Koszt całkowity inwestycji, która będzie prowadzona do końca 2022 r., wyniesie ok. 9,7 mln zł. W jej ramach zaplanowano zagospodarowanie terenu zieleni przy żyrardowskim zbiorniku wodnym Staw Górny. Nastąpi oczyszczanie stawu oraz jego otoczenia, niwelacja terenu, zasadzenie materiału florystycznego, renaturyzacja roślinności strefy nadbrzeżnej oraz stworzenie „zielonych”, wegetacyjnych wysp pływających.

Równolegle będą podjęte prace zmierzające do zagospodarowania terenu w dolinie rzeki Pisia Gągolina, pomiędzy ulicami Kanałową i Słowiańską. Obejmą one istniejącą tam zieleń, przeprowadzone zostanie również oczyszczenie tego rejonu, renaturyzacja strefy nadbrzeżnej oraz adaptacja naturalnej roślinności szuwarowej. Zasadzony zostanie ponadto nowy materiał roślinny. Oprócz tego pojawią się drewniane pomosty i elementy małej architektury. Trzecim, synchronicznie realizowanym elementem przedsięwzięcia ma być zagospodarowanie Skweru Inwalidów przy ul. 1 Maja. Tutaj także nastąpi uporządkowanie istniejącej zieleni, oczyszczenie terenu i jego niwelacja oraz nasadzenie nowych roślin.

Źródłem dofinansowania projektu w Żyrardowie jest II oś priorytetowa POIiŚ 2014-2020 Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, a ściślej – działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego. Jego wdrażanie przez NFOŚiGW odbywa się we współpracy z Ministerstwem Środowiska.

aktualności News icon

26.07.2021
WFOŚiGW w Szczecinie: Eko-zabawa dla całych rodzin na Jarmarku Jakubowym
Gry i konkursy na temat ochrony środowiska czekały na odwiedzających, która przez trzy dni Jarmarku Jakubowego działała na Placu Orła Białego w Szczecinie. Wszyscy mogli wykazać...
 
czytaj wszystkie

Contact icon kontakt

Administratorem strony
www.17funduszy.pl jest:
WFOŚiGW w Szczecinie
ul. Solskiego 3 • 71-323 Szczecin
tel. 91 486-15-56 • fax. 91 486-15-57
email: sekretariat@wfos.szczecin.pl