img aktualności

27.11.2015
WFOŚiGW w Szczecinie: Spotkanie nt. RPO WZ 2014-2020 – odbyło się w Gryficach
Mieszkańcy Gryfic mogli dowiedzieć się, w jaki sposób pozyskiwać środki z Unii Europejskiej na działania z zakresu ochrony środowiska. 26 listopada br. w Gryfickim Domu Kultury odbyło się spotkanie informacyjne nt. RPO WZ...
27.11.2015
WFOŚiGW w Poznaniu: Fundusz na ratunek rodzinom pszczelim!
Z uwagi na narastający problem wymierania pszczół, którym  zawdzięczamy produkcję 1/3 żywności, Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu podjął decyzję o uruchomieniu dodatkowego naboru Wniosków na przedsięwzięcia związane z ratowaniem pszczół oraz ich...
27.11.2015
WFOŚiGW w Poznaniu: Zatwierdzenie do dofinansowania projektu Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu „Zwiększenie zdolności wielkopolskiej Policji w zakresie zapobiegania i likwidacji skutków klęsk żywiołowych i awarii środowiskowych”
W dniu 19.11.2015r. decyzją Zarządu Województwa Wielkopolskiego wybrano do dofinansowania indywidualny projekt kluczowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu pn. „Zwiększenie zdolności wielkopolskiej Policji w zakresie zapobiegania i likwidacji skutków klęsk żywiołowych i awarii środowiskowych”, zgłoszony w ramach Działania 3.6 „Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego” Priorytetu III „Środowisko Przyrodnicze” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata...
27.11.2015
WFOŚiGW w Opolu: Zakończono wielomilionowy projekt pn.: „Poprawa jakości gospodarki wodno-ściekowej dla gminy Kluczbork”
17 października br. Pan Edward Gondecki – I zastępca prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu wziął udział w uroczystym zakończeniu projektu pn.: „Poprawa jakości gospodarki wodno-ściekowej dla gminy Kluczbork”, który został zrealizowany przy współudziale środków pochodzących z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjne-go Infrastruktura i Środowisko działanie 1.1 Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej...
27.11.2015
WFOŚiGW w Olsztynie: Fundusz wyróżniony za współpracę przy tworzeniu KSRG
W Ośrodku Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Olsztynie odbyła się uroczystość jubileuszu 20-lecia Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na Warmii i Mazurach oraz podsumowanie projektów: „Wsparcie techniczne ratownictwa ekologicznego i chemicznego” i „Zwiększenie skuteczności prowadzenia długotrwałych akcji ratowniczych”....
27.11.2015
WFOŚiGW w Olsztynie: Podsumowanie piątej edycji konkursu „Eko-Sołectwo”
W piątek 20 listopada w siedzibie Polskiego Związku Łowieckiego w Olsztynie odbyło się podsumowanie V edycji konkursu „Eko-Sołectwo...
27.11.2015
WFOŚiGW w Łodzi: Ogród małych odkrywców – otwarcie najlepszego ogródka dydaktycznego w województwie łódzkim
W Przedszkolu Samorządowym Nr 4 w Zelowie podczas uroczystości Pasowania na Przedszkolaka – Przyjaciela Przyrody dzieci odbyło się ostatnio ogródka dydaktycznego „Ogród Małych Odkrywców” dofinansowanego przez WFOŚiGW...
27.11.2015
WFOŚiGW w Łodzi: Prezes Funduszu uczestnikiem Gali ecoMade 2015 zorganizowanej przez Akademię Sztuk Pięknych w Łodzi
W dniach 19-21 listopada na Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi odbyła się kolejna edycja ecoMade Festival – czyli święta ekologicznej mody...
26.11.2015
WFOŚiGW w Gdańsku: Kanalizacja sanitarna w miejscowościach Drewnica, Przemysław i Żuławki
Zakończyła się budowa 29 km kanalizacji sanitarnej z przepompowniami i przyłączami w miejscowościach Drewnica, Przemysław i Żuławki. Ścieki sanitarne z budynków mieszkalno – gospodarczych i obiektów użyteczności publicznej trafiają  teraz do oczyszczalni w Stegnie. Podłączone zostały  354 budynki, w których mieszka lub pracuje 1 800 osób. Stopień skanalizowania gminy wzrósł z 40%...
26.11.2015
WFOŚiGW w Gdańsku: Łosoś atlantycki i troć wędrowna. Początek tarła w rzekach województwa pomorskiego
Na Słupi i w innych pomorskich rzekach rozpoczął się okres tarła ryb wędrownych – łososi  atlantyckich i troci. Działania z zakresu ochrony i wspierania naturalnego rozrodu tych królewskich ryb prowadzone są od lat. Dofinansowywane są ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Ryby w czasie tarła zmieniają  środowisko ze słonego na słodkowodne. Wędrują z morza do rzek i strumieni. Na tarło wracają do miejsc, w których przyszły na świat lub do których zostały wpuszczone...
26.11.2015
WFOŚiGW w Szczecinie: Biuro ds. RPO WZ 2014-2020 w Szczecinie – już otwarte
25 listopada 2015r. zostało uroczyście otwarte Biuro ds. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomił je przy ulicy Jagiellońskiej 32U/5 w Szczecinie. W nowym miejscu – osoby zainteresowane pozyskaniem środków z Unii Europejskiej mogą liczyć na fachowe doradztwo i pomoc w wypełnianiu wniosków, dotyczących realizacji inwestycji proekologicznych ze środków...
23.11.2015
WFOŚiGW w Katowicach: Biskupi z województwa śląskiego w sprawie troski o jakość powietrza
„Stajemy przed poważnym wezwaniem, polegającym na podjęciu wspólnych działań, których celem jest radykalna zmiana jakości powietrza, którym na co dzień oddychamy” – napisali biskupi czterech diecezji położonych na terenie województwa śląskiego we wspólnym komunikacie, który został odczytany w parafiach w niedzielę, 15 listopada...
23.11.2015
WFOŚiGW w Katowicach: Laureaci konkursu ZIELONA PRACOWNIA_PROJEKT zostali nagrodzeni
21 szkół zostało nagrodzonych w pierwszej edycji konkursu pt. ZIELONA PRACOWNIA_PROJEKT, który został zorganizowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. W środę (18 listopada) odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów przygotowanych dla nagrodzonych szkół. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Rady Nadzorczej i Zarządu Funduszu, gmin...
23.11.2015
WFOŚiGW w Białymstoku: Prąd i ciepło z biogazowni w Michałowie
W Michałowie oddano do użytku biogazownię. Inwestycja została zrealizowana m.in. dzięki pożyczce z WFOŚiGW w Białymstoku w kwocie niespełna 2,5 mln...
16.11.2015
WFOŚiGW w Szczecinie: XV Konkurs Szkolny Pulitzer – ze wsparciem Funduszu w Szczecinie
Przedstawiciele redakcji 17 gazetek szkolnych z całego regionu wzięli udział w finale XV Konkursu Szkolny Pulitzer. Zmagania młodych dziennikarzy objął wsparciem Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, który był jednym z fundatorów...
13.11.2015
WFOŚiGW w Szczecinie: Informacja o naborze wniosków w ramach konkursu dotacyjnego „Program ochrony jezior Polski Północnej – jeziora zachodniopomorskie”
Ogłoszony został nowy konkurs. Od 1 grudnia br. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie rozpoczyna nabór wniosków w ramach konkursu dotacyjnego „Program ochrony jezior Polski Północnej – jeziora...
12.11.2015
WFOŚiGW w Łodzi: Nowe ogródki dydaktyczne w województwie łódzkim przy szkołach i przedszkolach otwarte!
Dzięki środkom finansowym Funduszu oraz zorganizowanym Konkursie „Utworzenie ogródków dydaktycznych przy szkołach i przedszkolach” województwo łódzkie wzbogaciło się o kolejne ogródki...
12.11.2015
WFOŚiGW w Łodzi: Kolejne ekopracownie dofinansowane ze środków Funduszu – otwarte!
W ostatnim czasie na terenie województwa łódzkiego zostały otwarte nowe ekopracownie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Łodzi w ramach Konkursu „Moja wymarzona...
10.11.2015
WFOŚiGW w Toruniu: Uroczyste podsumowanie konkursu „Zawsze Zielono, Zawsze Niebiesko”
16 października 2015 roku odbyło się uroczyste podsumowanie XVIII edycji Międzynarodowego Konkursu Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży „Zawsze Zielono, Zawsze Niebiesko”, którego organizatorem jest Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dzieci i Młodzieży z Torunia. Jury tegorocznej edycji oceniło 20 915 prac z 54 krajów. Konkurs ma na celu promowanie piękna i różnorodności otaczającej nas...
10.11.2015
WFOŚiGW w Toruniu: Konkurs o Puchar Recyklingu
Konkurs o Puchar Recyklingu to jedyne w Polsce przedsięwzięcie, w którym ocenia się selektywną zbiórkę odpadów i służące temu działania edukacyjne. Uroczysty finał XVI edycji konkursu miał miejsce 27 października 2015 r. w Poznaniu podczas Targów POL-ECO-...
10.11.2015
WFOŚiGW w Poznaniu: Gmina Rychwał blisko natury
Gmina Rychwał realizuje zadanie „Kształtowanie świadomości i zachowań ekologicznych dzieci i młodzieży w Gminie Rychwał – projekt BLISKO NATURY”, na które pozyskano środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (dotacja w wysokości 34300 zł) oraz ze Starostwa Powiatowego w Koninie (dotacja w wysokości 2000...
10.11.2015
WFOŚiGW w Poznaniu: Targi POL – ECO – SYSTEM
W dniach 27-30 października 2015 r. w Poznaniu  odbyła się pierwsza edycja nowych targów POL-ECO-SYSTEM (Międzynarodowe Targi Technologii i Produktów dla Zrównoważonego Rozwoju i Usług Komunalnych), które powstały w miejsce marek:  Poleko, Komtechnika, Gmina oraz Dworzec. Tematem przewodnim targów  będzie  „Ochrona powietrza przed zanieczyszczeniami i działania mające na celu przeciwdziałanie temu...
10.11.2015
WFOŚiGW w Olsztynie: Zapraszamy do Ostródy na Targi Energy Expo Arena
W dniach 26-27 listopada 2015 roku w Centrum Targowo-Konferencyjnym Expo Arena w Ostródzie, odbędzie się I edycja Energy Expo...
10.11.2015
WFOŚiGW w Olsztynie: Szkoły z Warmii i Mazur po raz kolejny sięgnęły po ekologiczne wyróżnienia
Kapituła Programu „Szkoły dla Ekorozwoju” zatwierdziła aplikacje o certyfikat Zielonej Flagi i Lokalnego Centrum Aktywności Ekologicznej, które zostały nadesłane przez placówki przedszkolne i szkoły za rok 2014/15. Po raz kolejny najwięcej wyróżnień trafi na Warmię...
10.11.2015
WFOŚiGW w Gdańsku: Odkryj cuda natury. Ogród dla osób niedowidzących i niewidomych
Projekt „Odkryj cuda natury – ogród dla osób niedowidzących i niewidomych” realizowany był przez Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach koło Warszawy. Ogród powstał na terenie Ośrodka Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka Niewidomego w Gdańsku – Sobieszewie. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku udzielił dotacji na wykonanie tego...
10.11.2015
WFOŚiGW w Gdańsku: Ochrona przeciwpowodziowa Dolnej Wisły. Remont nabrzeża w Gdańsku Sobieszewie
Zakończony został remont nabrzeża Martwej Wisły w Gdańsku Sobieszewie. Inwestycja prowadzona była przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej, a dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Odnowione miejsce pełni ważną rolę w systemie ochrony przeciwpowodziowej Dolnej...
09.11.2015
NFOŚiGW: Nowe programy w ofercie Narodowego Funduszu
Sokół i Gazela BIS – to dwa nowe programy, które zatwierdziła Rada Nadzorcza Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pod koniec października br. Na ich realizację przeznaczono łącznie 1,3 mld...
09.11.2015
NFOŚiGW: Pierwsze konkursy POIiŚ 2014-2020
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z końcem listopada br. rozpoczyna przyjmowanie wniosków w ramach nowej unijnej perspektywy. Na projekty środowiskowe w uruchomionych działaniach udostępnionych będzie ponad 5 mld...
02.11.2015
WFOŚiGW w Szczecinie: Prezes Zarządu otrzymał Odznakę Honorową za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego
Jacek Chrzanowski – Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie – odebrał Odznakę Honorową za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego. Uroczystość odbyła się 30 października 2015 w Sali Rycerskiej Zachodniopomorskiego Urzędu...
02.11.2015
WFOŚiGW w Katowicach: Egzotyczny ogród powstał w Bytomiu
By zobaczyć rzadkie gatunki roślin z różnych części świata, nie trzeba odbywać dalekiej podróży. Namiastkę egzotyki mamy już na wyciągnięcie ręki – w Parku Miejskim w Bytomiu. W czwartek, 29 października otwarty został mini ogród dendrologiczny przy ul. Tarnogórskiej...
29.10.2015
WFOŚiGW w Szczecinie: Porozumienie w sprawie POIiŚ 2014-2020 podpisane!
Porozumienie w sprawie powierzenia zadań związanych z realizacją Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w zakresie osi priorytetowej II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu zostało podpisane w dniu 28 października podczas IV Krajowej Konferencji Ochrony Środowiska pn.: „Polityka ochrony środowiska w Polsce. Modele finansowania zrównoważonego rozwoju”, która odbyła się...
29.10.2015
WFOŚiGW w Szczecinie: Fundusz na Targach Pol-Eco-System 2015 w Poznaniu
We wtorek, 27 października odbyło się oficjalne otwarcie Międzynarodowych Targów Poznańskich Pol-Eco-System 2015, które są jednym z najważniejszych wydarzeń poświęconych ochronie środowiska. Podczas uroczystego otwarcia zostały wręczone nagrody honorujące dobre praktyki i innowacje dla ochrony środowiska w Polsce. Nagrody wręczał m.in. Minister Środowiska Maciej H....
28.10.2015
WFOŚiGW w Szczecinie: Prezes Zarządu uczestnikiem IV Krajowej Konferencji Ochrony Środowiska
Jacek Chrzanowski – Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie – wziął udział w IV Krajowej Konferencji Ochrony Środowiska: „Polityka ochrony środowiska w Polsce. Modele finansowania zrównoważonego rozwoju”, która odbyła się...
28.10.2015
WFOŚiGW w Opolu: Rada Nadzorcza Funduszu zatwierdziła wniosek o udzielenie dotacji do wysokości 904 100,00 zł
W dniu 26 października 2015 r. Rada Nadzorcza Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu zatwierdziła wniosek o udzielenie dotacji na zadanie pn.: „Rewaloryzacja przyrodnicza i krajobrazowa założenia parkowego w Dąbrowie – etap I” dla Uniwersytetu Opolskiego do kwoty 904 100,00...
27.10.2015
WFOŚiGW w Toruniu: Sesja referatowa konferencji „Zieleń miejska – naturalne bogactwo miasta” zorganizowana w siedzibie Funduszu w Toruniu
W dniach 7-9.10.2015 r. Toruń stał się miejscem debaty na temat roli zieleni w rewitalizowanej infrastrukturze miejskiej. XI edycja konferencji z cyklu „Zieleń miejska – naturalne bogactwo miasta”, która odbyła się pod nazwą „Zieleń w rewitalizacji przestrzeni publicznej”, została zorganizowana przy wsparciu finansowym WFOŚiGW...
27.10.2015
WFOŚiGW w Poznaniu: Fundusz z ofertą dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych
W dniu 22 października br. w Poznaniu odbyło się Regionalne Spotkanie Zarządców Nieruchomości w Poznaniu, które poświęcone było problematyce profesjonalnego zarządzania nieruchomościami oraz prezentacji produktów i rozwiązań dedykowanych tej branży. Podczas konferencji Prezes Zarządu WFOŚiGW w Poznaniu, Hanna Grunt przedstawiła prezentacje nt.: „Wsparcie finansowe i merytoryczne WFOŚiGW w Poznaniu dla działań z zakresu oszczędzania energii – oferta finansowa i doradztwo...
27.10.2015
WFOŚiGW w Poznaniu: Próbny rozruch w konińskiej spalarni
Konińska spalarnia odpadów komunalnych w dniu 16 października br. oficjalnie przekazała do Rozruchu Próbnego i Testów Gwarancyjnych Zakład Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych. Oddanie inwestycji przewidziano na 21 grudnia tego...
27.10.2015
WFOŚiGW w Olsztynie: ZUOK w Olsztynie oficjalnie otwarty
W czwartek 22 października odbyło się uroczyste zakończenie budowy największej instalacji odpadowej i zarazem największej inwestycji ostatnich lat na Warmii i Mazurach- Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów...
27.10.2015
WFOŚiGW w Olsztynie: Fundusz ponownie Instytucją Pośredniczącą Regionalnego Programu Operacyjnego
Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego podpisał z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie porozumienie w sprawie realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. W nowej perspektywie finansowej przewidziano 206 mln euro na środowisko przyrodnicze oraz efektywność...
27.10.2015
NFOŚiGW: Samorządy dostaną wsparcie na energooszczędne budynki
Na energooszczędne budynki użyteczności publicznej Narodowy Fundusz przeznacza 290 mln zł z programu Lemur. 19 października ruszyła druga edycja programu. Samorządy, które planują budowę nowych obiektów, będą mogły otrzymać dofinansowanie za wyższe standardy...
27.10.2015
NFOŚiGW: Program termomodernizacji polskich domów
Narodowy Fundusz przeznacza 400 mln zł na kompleksową termomodernizację domów jednorodzinnych. Właściciele będą mogli otrzymać nawet 40 proc. dotacji za poprawę efektywności energetycznej. Nowy program Ryś przyczyni się do oszczędności i lepszego użytkowania energii oraz do poprawy jakości...
27.10.2015
WFOŚiGW w Gdańsku: Z ekogroszku na pellet. O 135 ton dwutlenku węgla mniej do atmosfery!
Zakończyła się termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pieniążkowie, gmina Gniew. Projekt wykonany został w ramach konkursu „TermoPomorze” (edycja 2014) ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Celem konkursu było ograniczenie emisji dwutlenku węgla poprzez dofinansowanie przedsięwzięć poprawiających efektywność wykorzystywania energii w budynkach jednostek samorządu terytorialnego. WFOŚiGW w Gdańsku na realizację projektu w Szkole Podstawowej w Pieniążkowie udzielił dotacji w wysokości 118 000...
27.10.2015
WFOŚiGW w Gdańsku: Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Miłoradzu
Zakończyła się realizacja zadania „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Miłoradzu”. Koszt przedsięwzięcia to ponad 6 mln zł. Inwestycja wykonana została przy udziale środków unijnych i gminy Miłoradz. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku udzielił pożyczki na ten...
23.10.2015
WFOŚiGW w Katowicach: Debata na temat rozbrajania bomb ekologicznych
O stanie środowiska na Śląsku, niskiej emisji oraz bombach ekologicznych rozmawiali uczestnicy debaty w siedzibie Dziennika Zachodniego. – Jeśli chcemy mówić o czystym Śląsku to musimy rozmawiać o powietrzu, wodzie i glebie – mówił Andrzej Pilot, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. – Być może właśnie poprzez akcje, ale częste, powtarzane do bólu, uda nam się zmobilizować zainteresowanych do tych działań. Podczas pierwszej debaty zauważyłem, że fundamentem są pieniądze,...
23.10.2015
WFOŚiGW w Szczecinie: Ścieżka edukacyjna na zrekultywowanym składowisku odpadów w Krzywopłotach – otwarta
23 października 2015r. została otwarta ścieżka edukacyjna na zrekultywowanym składowisku odpadów w Krzywopłotach. To jeden z elementów projektu pn: „Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP oraz gmin sąsiednich”. Inwestycja została dofinansowana przez WFOŚiGW...
22.10.2015
WFOŚiGW w Szczecinie: Spotkanie nt. RPO WZ 2014-2020 w Złocieńcu
Prezes Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie – Jacek Chrzanowski – był uczestnikiem spotkania nt. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, które 22 października odbyło się w Złocienieckim Ośrodku Kultury. Mieszkańcy Złocieńca mogli poznać szczegóły, dotyczące konkursów w ramach RPO WZ...
21.10.2015
WFOŚiGW w Katowicch: Nowy żubr w Pokazowej Zagrodzie Żubrów, do Pszczyny przyjechał… samochodem
W Pokazowej Zagrodzie Żubrów w Pszczynie zamieszkał nowy żubr. To trzyletnia krowa – Platanka II z pszczyńskiej linii genetycznej, która została przewieziona z pobliskich Jankowic w celach reprodukcyjnych. – To piękna, zdrowa, trzyletnia samica – Platanka II. Jest ogromna szansa, że po skrzyżowaniu z najstarszym naszym bykiem – Plawiantem, będziemy mieć piękny i przede wszystkim zdrowy przychówek – powiedział Grzegorz Czembor, dyrektor Pokazowej Zagrody Żubrów...
21.10.2015
WFOŚiGW w Katowicach: Spotkanie z przedstawicielami ekologicznych organizacji pozarządowych
Prawie 30 przedstawicieli ekologicznych organizacji pozarządowych wzięło udział w spotkaniu, na którym omówione zostały zasady i systemy finansowania zadań w ramach „Listy przedsięwzięć priorytetowych planowanych do dofinansowania ze środków WFOŚiGW”. Zebranym w Ośrodku Hodowli Żubrów i Edukacji Leśnej w Jankowicach zaprezentowane zostały zagadnienia dotyczące ochrony różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów, edukacji ekologicznej oraz profilaktyki...
21.10.2015
WFOŚiGW w Łodzi: Dzięki środkom finansowym WFOŚiGW w Łodzi województwo łódzkie ma kolejne ekopracownie
W październiku br. na terenie Gminy Żychlin odbyło się uroczyste otwarcie dwóch nowoczesnych ekopracowni. Nowo powstałe ekopracownie oraz zakupione pomoce dydaktyczne będą z pewnością dobrze wykorzystane zarówno przez uczniów jak i nauczycieli oraz przyczynią się do pogłębienia świadomości ekologicznej wśród osób z nich...
21.10.2015
WFOŚiGW w Łodzi: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi wspiera walkę z niską emisją
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Beneficjentów, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zatwierdził program priorytetowy „Poprawa jakości powietrza poprzez likwidację niskiej emisji realizowana w ramach Programu...
21.10.2015
WFOŚiGW w Szczecinie: Nowoczesna instalacja biologicznego przetwarzania odpadów w powiecie kołobrzeskim – już działa
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie udzielił pożyczki na rozbudowę regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych w Korzyścienku w gminie...
21.10.2015
WFOŚiGW w Szczecinie: Zapraszamy na spotkanie nt. RPO WZ 2014-2020 w Złocieńcu
WFOŚiGW w Szczecinie zachęca do udziału w spotkaniu nt. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, które w czwartek, 22 października, odbędzie się...
21.10.2015
WFOŚiGW w Szczecinie: Spotkanie nt. RPO WZ 2014-2020 w Świdwinie
Jacek Chrzanowski – Prezes Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie – wziął udział w spotkaniu nt. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, które 20 października odbyło się w Świdwińskim Ośrodku Kultury, na średniowiecznym Zamku...
19.10.2015
WFOŚiGW w Szczecinie: Wyróżnienie dla Funduszu w Szczecinie
19 października 2015 r. Jacek Chrzanowski,  Prezes Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie wziął udział w II Regionalnej Debacie dotyczącej Praw Zwierząt, organizowanej przez Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce, Oddział w Koszalinie. Podczas spotkania Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie został uhonorowany medalem za zasługi w działaniach na rzecz...
19.10.2015
WFOŚiGW w Szczecinie: Spotkanie nt. RPO WZ 2014-2020 w Karlinie
Ponad 100 osób – przedsiębiorców, przedstawicieli samorządów oraz uczniów – wzięło udział w spotkaniu nt. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, które w poniedziałek (19 października) odbyło się w Homanit Arenie...
19.10.2015
WFOŚiGW w Szczecinie: Spotkanie nt. RPO WZ 2014-2020 odbyło się w Choszcznie
Mieszkańcy Choszczna mogli poznać szczegóły, dotyczące Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Spotkanie na temat możliwości finansowania projektów w nowej perspektywie Unii Europejskiej – odbyło się w Choszczeńskim Domu...
19.10.2015
WFOŚiGW w Katowicach: Elektrownia słoneczna z dofinansowaniem Funduszu
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dofinansował budowę elektrowni fotowoltaicznej na Górze Żar w Międzybrodziu Żywieckim. Inwestorem jest PGE Polska Grupa Energetyczna. Pierwsza elektrownia fotowoltaiczna spółki zlokalizowana jest na wysokości 740 m n.p.m., co sprawia, że jest najwyżej położoną tego typu instalacją w Polsce i ma moc ma moc 0,6...
15.10.2015
WFOŚiGW w Szczecinie: Spotkanie nt. RPO WZ 2014-2020 w Kołobrzegu
Prezes Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie – Jacek Chrzanowski – wziął udział w spotkaniu, poświęconym Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, które odbyło się w Regionalnym Centrum Kultury...
13.10.2015
WFOŚiGW we Wrocławiu: Termomodernizacja jeleniogórskiego szpitala = mniej CO2 do powietrza
Ocieplono ok. 4 tys. m2 ścian i dachu Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej. W wyniku realizacji inwestycji zyskają nie tylko pacjenci korzystający z porad lekarskich, ale i środowisko. Do powietrza będzie trafiać rocznie o 183 tony mniej gazu cieplarnianego...
13.10.2015
WFOŚiGW we Wrocławiu: Były śmietniska, teraz są zielone wzgórza…
Zakończono prace przy rekultywacji nieczynnych składowisk odpadów o łącznej powierzchni ponad 21 ha. Naturze zostało przywróconych 9 wysypisk w: Polanicy Zdrój, Bystrzycy Kłodzkiej, Przemkowie, Jędrzychowie, Sulikowie, Ziębicach, Strzegomianach, Sulęcinie...
13.10.2015
WFOŚiGW w Toruniu: Kawka w Nakle nad Notecią
W dniu 23 września 2015 r. w ramach programu poprawy jakości powietrza Część 2 – KAWKA, WFOŚiGW w Toruniu podpisał umowę z Gminą Nakło nad Notecią  na dofinansowanie zadania „Poprawa jakości powietrza przez ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Nakło nad Notecią”  w kwocie  987 850,00...
13.10.2015
WFOŚiGW w Olsztynie: Wojewódzki Fundusz w Olsztynie otrzymał kolejne środki na Program Prosument
10 milionów złotych – tyle wyniesie alokacja środków w drugiej edycji Programu „Prosument na Warmii...
13.10.2015
WFOŚiGW w Olsztynie: Fundusz podsumował Narodową Strategię Spójności
Prawie 2 miliardy złotych wydano w latach 2007-2013 na inwestycje związane z ochroną środowiska na Warmii i Mazurach. W Iławie podczas dwudniowej konferencja podsumowano minioną perspektywę finansową i zaprezentowano dobre przykłady inwestycji zrealizowanych dzięki dofinansowaniu...
13.10.2015
WFOŚiGW w Poznaniu: Jak budować energooszczędnie?
W Regionalnym Centrum Informacyjno – Doradczym Odnawialnych Źródeł Energii, działającym przy Zespole Szkół nr 1 w Liskowie, w piątek 2 października, odbyła się konferencja pn.  „Budownictwo energooszczędne – nisko...
13.10.2015
WFOŚiGW w Poznaniu: Nowy samochód ratowniczo-gaśniczy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gminie Kwilcz
W dniu 12 października 2015 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu podpisana została Umowa o dofinansowanie Projektu pt. „Wsparcie techniczne Ochotniczej Straży Pożarnej w Gminie Kwilcz poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem”. Przedsięwzięcie będzie współfinansowane ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w ramach działania 3.6. „Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego...
13.10.2015
WFOŚiGW w Warszawie: Nagrody „EKOpozytyw MAZOWSZA” dla najlepszych beneficjentów WFOŚiGW w Warszawie rozdane
Ósmego października br. poznaliśmy laureatów II edycji konkursu „EKOpozytyw MAZOWSZA”, którego organizatorem jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej...
12.10.2015
WFOŚiGW w Łodzi: Konkurs „Ekologiczny magister i doktor”. WFOŚiGW w Łodzi czeka na zgłoszenia do 23 października
...
12.10.2015
WFOŚiGW w Katowicach: O ochronie powietrza na VII konferencji „Od miasta do metropolii”
„Działania samorządów na rzecz ochrony powietrza i ograniczenia emisji zanieczyszczeń” są tematem konferencji zorganizowanej przez Górnośląski Związek Metropolitalny w Zabrzu. Dyskusję objął patronatem Marszałek Województwa Śląskiego oraz Minister...
12.10.2015
WFOŚiGW w Katowicach: Niska emisja tematem debaty w Media Centrum
W Media Centrum w Sosnowcu odbyła się dyskusja o problemie niskiej emisji na Śląsku. W spotkaniu wzięli udział wzięli m.in. Andrzej Pilot – prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, Małgorzata Mańka-Szulik – prezydent Zabrza, Zygmunt Łukaszczyk – prezes Katowickiego Holdingu Węglowego oraz prof. Jacek Szołtysek z Uniwersytetu...
12.10.2015
WFOŚiGW w Katowicach: 100 milionów z Funduszu na ochronę różnorodności biologicznej
W przeddzień Dnia Drzewa (9 października) w Górnośląskim Centrum Rehabilitacji „Repty” w Tarnowskich Górach odbyła się konferencja prasowa na temat ochrony zabytkowych parków. – Wszystkie działania realizowane w zabytkowych parkach prowadzone są zgodnie z priorytetem z zakresu ochrony różnorodności biologicznej dotyczącym ochrony parków wpisanych do rejestru zabytków i parków o charakterze regionalnym i mają na celu ratowanie i ochronę cennej zieleni parkowej, w tym zabytkowego drzewostanu unikalnego w skali Województwa Śląskiego – powiedział prezes Funduszu...
12.10.2015
WFOŚiGW w Szczecinie: Zapraszamy na spotkanie nt. RPO WZ 2014-2020 w Choszcznie
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie zachęca do udziału w spotkaniu nt. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, które w piątek (16.10.) odbędzie się w Choszczeńskim Domu...
12.10.2015
WFOŚiGW w Szczecinie: Spotkanie nt. RPO WZ 2014-2020 w Koszalinie
Mieszkańcy Koszalina już w najbliższy czwartek (15.10.2015) będą mogli zdobyć szczegółowe informacje na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Spotkanie odbędzie się w Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Śniadeckich. Początek...
12.10.2015
WFOŚiGW w Szczecinie: Zapraszamy na spotkanie RPO WZ 2014-2020 w Kołobrzegu
Szczegóły na temat konkursów, w których będzie można uzyskać unijne dofinansowanie – będą mogli poznać mieszkańcy Kołobrzegu. W środę, 14 października, odbędzie się spotkanie nt. RPO WZ 2014-2020, na które zaprasza Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej...
12.10.2015
EKO Strefa WFOŚiGW w Szczecinie – podczas Zachodniopomorskich Dni Łowieckich w Szczecinie
Dużym zainteresowaniem cieszyła się EKO Strefa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, która podczas Zachodniopomorskich Dni Łowieckich działała na Zamku Książąt Pomorskich...
09.10.2015
WFOŚiGW w Katowicach: Podpisanie porozumienia pomiędzy Zarządem Województwa a WFOŚiGW
Z udziałem marszałka Województwa Śląskiego Wojciecha Saługi oraz Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Andrzeja Pilota podpisane zostało porozumienie pomiędzy Zarządem Województwa Śląskiego a WFOŚiGW w Katowicach dotyczące finansowania wymiany pieców...
09.10.2015
WFOŚiGW w Gdańsku: Do Płutnicy wrócą rodzime gatunki ryb
Płutnica, mała rzeka Pobrzeża Bałtyckiego, stała się miejscem realizacji jednego z zadań dotyczących ochrony przyrody województwa pomorskiego. Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego oraz Stacja Morska Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego rozpoczęły realizację projektu „Naturalizacja korytarza migracji ryb słodkowodnych na rzece...
09.10.2015
WFOŚiGW w Gdańsku: Podsumowanie projektu „Ekologiczne wakacje – edukacyjny wypoczynek dzieci i młodzieży z Ukrainy na Pomorzu”. Warsztaty ekologiczne dofinansowane ze środków Funduszu w Gdańsku
Ukraina – Warszawa –  … i wreszcie Szymbark oraz Władysławowo. Na Pomorzu w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Szymbarku oraz Błękitnej Szkole we Władysławowie gościła 50 – osobowa grupa dzieci i młodzieży z Ukrainy. Dwa tygodnie na Kaszubach! Był czas na zabawę, okazja do nawiązania nowych przyjaźni oraz możliwość kształtowania pozytywnych postaw...
09.10.2015
WFOŚiGW w Szczecinie: Spotkanie nt. RPO WZ 2014-2020 w Szczecinku
Jacek Chrzanowski – Prezes Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie – wziął udział w spotkaniu RPO WZ 2014-2020 w Szczecinku. Uczestnikami spotkania w Centrum Konferencyjnym Zamek byli m. in. właściciele firm i przedstawiciele samorządu, zainteresowani możliwościami finansowania inwestycji ze środków...
09.10.2015
WFOŚiGW w Szczecinie: Prezes Zarządu – uczestnikiem spotkania nt. RPO WZ 2014-2020 w Wałczu
Jacek Chrzanowski – Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie – wziął udział w spotkaniu nt. RPO WZ 2014-2020, które w środę, 7 października, odbyło się w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej...
06.10.2015
WFOŚiGW w Szczecinie: Zapraszamy do EKO Strefy podczas Zachodniopomorskich Dni Kultury Łowieckiej
Nie zabraknie ekologicznych konkursów – nie tylko dla najmłodszych! Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie zaprasza do EKO Strefy, która już w najbliższą niedzielę – w ramach Zachodniopomorskich Dni Kultury Łowieckiej – będzie działała na małym dziedzińcu Zamku Książąt...
06.10.2015
WFOŚiGW w Szczecinie: Mieszkańcy Szczecinka wezmą udział w spotkaniu nt. RPO WZ 2014-2020
Mieszkańcy Szczecinka już w czwartek, 8 października, będą mogli zdobyć szczegółowe informacje o projektach, na które będzie można zdobyć unijne dofinansowanie w ramach RPO WZ 2014-2020. Na spotkanie, które odbędzie się w Centrum Konferencyjnym ZAMEK, zaprasza Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej...
06.10.2015
WFOŚiGW w Szczecinie: Zapraszamy na spotkanie nt. RPO WZ 2014-2020 w Wałczu
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie zaprasza na kolejne spotkanie na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Tym razem szczegółowe informacje o projektach, na które będzie można zdobyć unijne dofinansowanie, uzyskają mieszkańcy...
01.10.2015
WFOŚiGW w Szczecinie: 50 mln zł dla WFOŚiGW w Szczecinie na drugą edycję Programu Priorytetowego PROSUMENT
Jacek Chrzanowski – Prezes Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie oraz Krystian Szczepański – Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW podpisali umowę na przekazanie Funduszowi w Szczecinie środków na realizację drugiej edycji Programu PROSUMENT. Kwota w wysokości 50 mln złotych pozwoli na montaż w naszym regionie tysiąca nowych instalacji Odnawialnych Źródeł...
01.10.2015
WFOŚiGW w Szczecinie: Wyjazd studyjny w ramach promocji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013
Dziesięcioosobowa grupa dziennikarzy ze szczecińskich i warszawskich redakcji wzięła udział w wyjeździe studyjnym w ramach promocji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Uczestnicy wyjazdu, zorganizowanego przez Narodowy oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Szczecinie, mogli obejrzeć inwestycje, zrealizowane w Goleniowie, Słajsinie, Szczecinie...
01.10.2015
WFOŚiGW w Katowicach: Konferencja „Działania samorządów na rzecz ochrony powietrza i ograniczenia emisji zanieczyszczeń” ze wsparciem Funduszu
Górnośląski Związek Metropolitalny organizuje w dniu 8 października 2015 r. w Zabrzu VII konferencję z cyklu Od miasta do metropolii pt. „Działania samorządów na rzecz ochrony powietrza i ograniczenia emisji zanieczyszczeń”. Dyskusję objął patronatem Marszałek Województwa Śląskiego oraz Minister Środowiska. Konferencja współfinansowana jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska...
01.10.2015
WFOŚiGW w Katowicach: Prezes Zarządu wziął udział w „Dniu Przedsiębiorcy”
Prezes Zarządu ‎Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Andrzej Pilot wziął udział w „Dniu Przedsiębiorcy”. Wydarzenie zorganizowane zostało w poniedziałek 28 września na Stadionie Narodowym w Warszawie przez Ministerstwo...
29.09.2015
WFOŚiGW w Toruniu: Konserwacja alei lipowej w powiecie świeckim
Ruszyły prace konserwatorskie przy Alei lipowej, drzew objętych ochroną prawną w formie pomnika przyrody rosnących przy drodze powiatowej nr 1211C na odcinku...
29.09.2015
WFOŚiGW w Toruniu: Przebudowa Ujęcia Wody w Trzaskach
Dzięki środkom pozyskanym z WFOŚIGW w Toruniu możliwa będzie przebudowa stacji uzdatniania wody Nr 2, zaopatrującej w wodę część gminy i miasto...
29.09.2015
WFOŚiGW w Opolu: Pożyczka dla Powiatu Nyskiego
Rada Nadzorcza Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu zatwierdziła wniosek o udzielenie pożyczki dla Powiatu...
29.09.2015
WFOŚiGW w Białymstoku: Sprzęt ratowniczo-gaśniczy dla jednostek OSP z gminy Goniądz
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku dofinansował zadanie pn.: „Podniesienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Goniądz, poprzez zakup sprzętu...

newsletter Newsletter icon zapisz się

 

contact kontakt

Administratorem strony
www.17funduszy.pl jest:
WFOŚiGW w Szczecinie
ul. Solskiego 3 • 71-323 Szczecin
tel. 91 486-15-56 • fax. 91 486-15-57
email: sekretariat@wfos.szczecin.pl