WFOŚiGW w Szczecinie – 4,5 miliona złotych na działania proekologiczne.

10.01.2019

Realizacja programów edukacyjnych, ochrona cennych gatunków roślin i zwierząt, zakup uli i pszczelich rodzin, a także usuwanie groźnej dla zdrowia rośliny. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie 7 stycznia rozpoczął nabory wniosków w ramach edukacji ekologicznej, ochrony przyrody, odbudowy populacji pszczół i likwidacji barszczu Sosnowskiego. Fundusz w 2019 roku przeznaczy na te działania niemal 4,5 miliona złotych.

Nabór w ramach konkursu: Odbudowa populacji pszczół potrwa do połowy marca. Dłużej – do końca lipca – można składać wnioski w konkursach dotyczących edukacji ekologicznej, ochrony przyrody i usuwania barszczu Sosnowskiego. Nabory mogą jednak zakończyć się wcześniej, jeśli zostanie wyczerpana pula środków, a warto zaznaczyć, że w poprzednich latach konkursy w tych dziedzinach cieszyły się dużym zainteresowaniem. Beneficjenci z zachodniej i centralnej części województwa mogą składać wnioski w biurze w Szczecinie (ul. Solskiego 3). Zainteresowanych ze wschodu regionu zapraszamy do biura w Koszalinie (ul. Kościuszki 33). Szczegółowe informacje o konkursach, regulaminy i wzory dokumentów, a także tabelę z rejonizacją wnioskodawców można znaleźć na stronie www.wfos.szczecin.pl

Edukacja ekologiczna – na najwyższym poziomie

Trzy miliony złotych Fundusz przekaże na działania w ramach edukacji ekologicznej. Środki zostaną przeznaczone m in.  na programy edukacyjne, kursy, szkolenia, warsztaty czy konkursy wiedzy ekologicznej, ale także budowę i doposażenie sal edukacyjnych. O wsparcie mogą ubiegać się samorządy i ich jednostki, stowarzyszenia i fundacje, a także inne podmioty, jeśli przyznane dofinansowanie zostanie przekazane na działania w zakresie edukacji ekologicznej, ochrony środowiska i przyrody. WFOŚiGW w Szczecinie przez 25 lat działalności przeznaczył na edukację ekologiczną ponad 76 milionów złotych, wspierając działalność ośrodków edukacyjnych w Zalesiu, Manowie, Barzkowicach, Sarbinowie, Międzyzdrojach i Szczecinku, dofinansowując budowę ścieżek edukacyjnych m.in. wokół jeziora Głębokiego w Szczecinie, na terenie Państwowej Szkoły Muzycznej w Szczecinie czy w Bornem Sulinowie. Dofinansowanie pozwoliło także na organizację Ekostref – miejsc edukacji ekologicznych – na największych wydarzeniach w regionie, w tym Jarmarku Jakubowym czy Targach Rolnych Agro Pomerania.

Rysie, żubry i koniki polskie – pod dobrą opieką

Czynną ochronę gatunków, ochronę w ramach obszarów Natura 2000, urządzanie i utrzymanie terenów zieleni – między innymi takie działania można zrealizować dzięki wsparciu w ramach konkursu: Ochrona przyrody. Fundusz zarezerwował na ten cel pół miliona złotych, a o wsparcie mogą starać się te same grupy beneficjentów, co w przypadku edukacji ekologicznej.Do tej pory WFOŚiGW w Szczecinie przekazywał środki między innymi na ochronę zachodniopomorskich rysi i żubrów w Dzikiej Zagrodzie w Jabłonowie niedaleko Mirosławca. Dofinansowaniem była objęta także hodowla rezerwatowa konika polskiego w Nadleśnictwie Kliniska. Przy wsparciu Funduszu możliwe było także oznakowanie ponad 20 miejsc cennych przyrodniczo, w tym działania ochronne na terenie rezerwatu Świdwie. Ochrona przyrody to także rewitalizacja zabytkowych parków – w tym między innymi terenu przy pałacu w Nosowie czy Wzgórza Rolanda w Łobzie. Łącznie w latach 1993-2018 Fundusz przeznaczył na takie działania ponad 75 milionów złotych.

Szkodliwy i niebezpieczny barszcz – do usunięcia

Na likwidację barszczu Sosnowskiego – rośliny groźnej dla zdrowia i bardzo inwazyjnej – Fundusz przekaże w tym roku 450 tysięcy złotych, dzięki czemu jednostki samorządowe i przedsiębiorcy będą mogli usunąć roślinę mechanicznie (np. poprzez koszenie i ścinanie), termicznie (przez wstrzykiwanie w korzenie barszczu gorącej wody) czy chemicznie (za pomocą oprysków). Program usuwania barszczu Sosnowskiego jest realizowany przez Fundusz od 5 lat i co roku cieszy się dużym zainteresowaniem. Tylko w 2018 roku ze wsparcia skorzystało 18 zachodniopomorskich gmin, a groźna roślina została usunięta z terenu, którego powierzchnia odpowiada niemal 350 boiskom piłkarskim.

Odbudować populację pszczół

W ramach programu można sfinansować zakup rodzin pszczelich oraz uli dla właścicieli pasiek. Dofinansowanie obejmie również działania związane z podnoszeniem poziomu wiedzy mieszkańców na temat odbudowy populacji pszczół. Wsparcie na ten cel to w 2019 roku łącznie pół miliona złotych, a o dofinansowanie mogą ubiegać się między innymi związki i stowarzyszenia pszczelarzy, organizacje pozarządowe, uczelnie wyższe, jednostki Lasów Państwowych czy Parków Narodowych. Wśród projektów zrealizowanych w ramach ubiegłorocznej – pilotażowej edycji programu Odbudowa populacji pszczół – jest inicjatywa Nadleśnictwa Drawsko, które w lasach na swoich terenach rozwiesiło 34 barcie. Dzięki nim udało się zwiększyć populację pszczół na obszarze 17 leśnictw. Program pozwolił także na rozbudowę pasieki w Juchowie i organizację konferencji dla zachodniopomorskich pszczelarzy.

 

aktualności News icon

05.03.2019
WFOŚiGW w Gdańsku – Kolejny etap programu „Czyste Powietrze” w województwie pomorskim
Trwa  realizacja rządowego programu priorytetowego „Czyste Powietrze”. Na terenie województwa pomorskiego za program odpowiada Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Zainteresowanie...
 
czytaj wszystkie

Contact icon kontakt

Administratorem strony
www.17Funduszy.pl jest:

WFOŚiGW w Toruniu
ul. Fredry 8 • 87-100 Toruń
tel. 56 62 12 332 • fax. 56 62 12 302
email: 17funduszy@wfosigw.torun.pl