WFOŚiGW w Gdańsku – Nagroda WFOŚiGW w Gdańsku w kategorii ochrona środowiska i edukacja ekologiczna.

10.01.2019

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku ufundował nagrodę w kategorii ochrona środowiska i edukacja ekologiczna. Wręczona ona została podczas gali Bursztynowego Mieczyka im. Macieja Płażyńskiego w Europejskim Centrum Solidarności. Laureatem została Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego. Prezes WFOŚiGW w Gdańsku Maciej Kazienko nagrodę przekazał na ręce prezes FRUG Marzeny Chojnackiej.  

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego powołana została 10 lutego 1991 roku aktem notarialnym, podpisanym przez prezydenta RP Lecha Wałęsę, ordynariusza Diecezji Gdańskiej ks. bp Tadeusza Gocłowskiego, ordynariusza Diecezji Chełmińskiej ks. bp Mariana Przykuckiego, wojewodę gdańskiego Macieja Płażyńskiego i rektora Uniwersytetu Gdańskiego Zbigniewa Grzonkę.

Fundacja jest organizacją pozarządową, której celem jest wspieranie rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego. Propaguje jego osiągnięcia w kraju i zagranicą. Przez 27 lat działalności jej aktywność skupiała się na potrzebach uczelni i zrównoważonego rozwoju województwa pomorskiego. Wiele z realizowanych projektów dotyczyło edukacji ekologicznej i ochrony przyrody.

FRUG wspomaga działalność naukową i organizacyjną UG, współpracuje z pracownikami naukowymi i jednostkami organizacyjnymi uczelni. Prowadzi obsługę administracyjno-organizacyjną konferencji, projektów naukowo-badawczych i edukacyjnych.  Zarządza projektami o charakterze edukacyjnym, środowiskowym i inwestycyjnym. Przez 27 lat zorganizowanych zostało 120 krajowych i międzynarodowych konferencji, seminariów i warsztatów naukowych.

We współpracy z krajowymi i zagranicznymi instytucjami Fundacja podejmuje liczne działania na rzecz ochrony przyrody. Realizuje projekty zarówno dotyczące czynnej ochrony przyrody, jak i mające charakter informacyjno-edukacyjny. Prowadzi kampanie podnoszące świadomość społeczną w zakresie racjonalnego korzystania z zasobów naturalnych, ograniczenia negatywnego wpływu człowieka na środowisko oraz  zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży, popularyzując wiedzę o Morzu Bałtyckim i jego strefie przybrzeżnej. Jej działania skupione są również na ochronie zagrożonych gatunków, rewitalizacji i renaturyzacji siedlisk przyrodniczych, kierunkowaniu ruchu turystycznego na obszarach chronionych.

Do najważniejszych osiągnięć Fundacji w zakresie ochrony środowiska i edukacji ekologicznej należy unikatowy w skali kraju program edukacji morskiej „Błękitna Szkoła”. Realizowany jest od 2000 roku dzięki współpracy ze Stacją Morską im. Profesora Krzysztofa Skóry Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego. Tylko w ramach tego programu rocznie edukowanych jest 4 500 osób, głównie dzieci i młodzieży szkolnej.

Stałym elementem działalności Fundacji jest zarządzanie Stacją Morską UG. Środki pieniężne, pozyskane z opłat za wstęp do obiektu, przeznaczane są na pokrycie kosztów utrzymania fokarium, wyżywienie i leki dla fok, a także dofinansowanie projektów naukowo – badawczych.

W 2018 roku Fundacja realizowała osiem projektów z zakresu czynnej ochrony przyrody i edukacji ekologicznej, dofinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2018 oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Nagroda Bursztynowego Mieczyka przyznawana jest od 1994 roku. Otrzymują ją najlepiej działające organizacje pozarządowe w obszarze polityki społecznej i ochrony środowiska z województwa pomorskiego.

Nagroda Bursztynowego Mieczyka była pierwszym tego typu przedsięwzięciem w skali kraju i nadal stanowi unikatowy przykład uznania dla działań organizacji pozarządowych. W 2004 roku do grona stałych organizatorów dołączył Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, który funduje nagrodę dla organizacji działającej na rzecz ochrony środowiska i edukacji ekologicznej.

 

 

aktualności News icon

05.03.2019
WFOŚiGW w Gdańsku – Kolejny etap programu „Czyste Powietrze” w województwie pomorskim
Trwa  realizacja rządowego programu priorytetowego „Czyste Powietrze”. Na terenie województwa pomorskiego za program odpowiada Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Zainteresowanie...
 
czytaj wszystkie

Contact icon kontakt

Administratorem strony
www.17Funduszy.pl jest:

WFOŚiGW w Toruniu
ul. Fredry 8 • 87-100 Toruń
tel. 56 62 12 332 • fax. 56 62 12 302
email: 17funduszy@wfosigw.torun.pl