NFOŚiGW w Olsztynie – porządkowanie gospodarki wodno- ściekowej w Gminie Wilczęta

19.12.2018

Prawie trzy lata trwał budowa lokalnej oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Góry w Gminie Wilczęta. Koszt inwestycji wyceniono na ponad milion złotych.

W gminie Wilczęta na 20 miejscowości 10 jest skanalizowanych. Powoli ten stan rzeczy ulega zmianie. Kilka dni temu oddano bowiem do użytku lokalną oczyszczalnię w miejscowości Górne.

– Wcześnie w tej miejscowości istniała instalacja, którą ciężko było nazwać oczyszczalnią – tłumaczy Bogusław Szczerba, wójt Gminy Wilczęta. – Teraz wszystko się zmieniło. Wybudowano bowiem nową instalację i sieć kanalizacyjną o długości 1114 mb. Według naszych założeń z ulepszonego oczyszczania ścieków skorzystają gospodarstwa domowe, które zamieszkują 153 osoby.

Całość zadania oszacowano na ponad 1,05 mln zł, z czego 945 tys. zł to pożyczka z WFOŚiGW w Olsztynie. Pozostała kwota – prawie 106  tys. zł pochodzi ze środków gminy.

aktualności News icon

05.03.2019
WFOŚiGW w Gdańsku – Kolejny etap programu „Czyste Powietrze” w województwie pomorskim
Trwa  realizacja rządowego programu priorytetowego „Czyste Powietrze”. Na terenie województwa pomorskiego za program odpowiada Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Zainteresowanie...
 
czytaj wszystkie

Contact icon kontakt

Administratorem strony
www.17Funduszy.pl jest:

WFOŚiGW w Toruniu
ul. Fredry 8 • 87-100 Toruń
tel. 56 62 12 332 • fax. 56 62 12 302
email: 17funduszy@wfosigw.torun.pl