WFOŚiGW w Gdańsku – Budowa sieci wodno – kanalizacyjnej w Wielu

06.11.2018

Zakończyła się realizacja projektu „Czyste jezioro Wielewskie – budowa sieci wodno – kanalizacyjnej w Wielu”. Rozbudowana została sieć kanalizacyjna i wodociągowa, zbudowano 12 przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych na odcinku Wiele – Chojny, a także zamontowano 4 hydranty. Inwestycja dofinansowana została ze środków WFOŚiGW w Gdańsku.

Gmina Karsin jest jednym z najpiękniejszych regionów województwa pomorskiego. Znaczna jej część, ze względu na walory przyrodnicze i krajobrazowe, należy do Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego. Zróżnicowane ukształtowanie terenu, duża liczba jezior (m.in. Jezioro Wdzydzkie, Jezioro Wielewskie) i lasów (60% obszaru gminy stanowią lasy), rzeka Wda z dopływem rzeki Niechwaszcz – wszystko to powoduje, że gmina Karsin odwiedzana jest przez wielu turystów. Nie ma tu zakładów przemysłowych, dominuje typowo wiejska zabudowa jednorodzinna, prowadzona jest drobna działalność handlowa i usługowa. Na jej terenie, poza parkiem krajobrazowym, znajdują się obszary Natura 2000, obszary chronionego krajobrazu, pomniki przyrody. Turystyka i rolnictwo – to dwie gałęzie rozwoju tego rejonu.

Gmina Karsin leży w południowo – zachodniej części województwa pomorskiego, ma 16 km2 powierzchni. Liczy 11 wsi sołeckich, w których mieszka około 6 500 osób.

Gmina do niedawna skanalizowana była w 75% (aglomeracja 95%). Od lat etapami budowana jest na jej terenie kanalizacja sanitarna. W 2018 roku zakończył się kolejny projekt „Czyste Jezioro Wielewskie – budowa sieci wodno – kanalizacyjnej w Wielu”. Zrealizowany on został na potrzeby istniejącej, jak i planowanej jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej. O realizację tego zadania mieszkańcy wnioskowali już od kilku lat – wyjaśnia Wojciech Laska – kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Karsin. Do sieci kanalizacji sanitarnej podłączonych zostało 8 budynków w Wielu, w których mieszka 50 osób. Z eksploatacji wyłączonych zostało 5 zbiorników bezodpływowych, dzięki czemu zmniejszyła się ilość zanieczyszczeń trafiających do środowiska.

Koszt realizacji projektu wyniósł 312 000 zł, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku udzielił pożyczki w wysokości 195 000 zł.

aktualności News icon

05.03.2019
WFOŚiGW w Gdańsku – Kolejny etap programu „Czyste Powietrze” w województwie pomorskim
Trwa  realizacja rządowego programu priorytetowego „Czyste Powietrze”. Na terenie województwa pomorskiego za program odpowiada Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Zainteresowanie...
 
czytaj wszystkie

Contact icon kontakt

Administratorem strony
www.17Funduszy.pl jest:

WFOŚiGW w Toruniu
ul. Fredry 8 • 87-100 Toruń
tel. 56 62 12 332 • fax. 56 62 12 302
email: 17funduszy@wfosigw.torun.pl