WFOŚiGW w Olsztynie: Fundusz dofinansuje budowę i przebudowę sieci ciepłowniczej w Ostródzie

23.08.2018

Blisko 5,5 miliona złotych będzie kosztowała przebudowa i budowa sieci ciepłowniczej na osiedlu Grunwaldzkim w Ostródzie. Znaczną cześć kosztów inwestycji pokryje pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

Umowę dofinansowania inwestycji podpisano 16 sierpnia w siedzibie WFOŚiGW w Olsztynie. Beneficjentem środków jest Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Ostródzie. Zadanie, które rozpoczęło się w lipcu 2017 roku zostanie zakończone jesienią 2018 roku. Inwestycja została podzielona na dwa zadania. Pierwsze będzie polegało na  przebudowie istniejącej sieci ciepłowniczej kanałowej przy ul. Paderewskiego w Ostródzie (wykonanie rur w technologii preizolowanej na długości 218 m). Koszt realizacji tego przedsięwzięcia wyceniono na ponad 766 tys. zł, z czego prawie 690 tys. zł stanowi pożyczka z WFOŚiGW w Olsztynie. Drugie zadanie, które wyceniono na prawie 4,75 mln zł będzie polegało na budowie nowej nitki sieci ciepłowniczej o długości 4,26 km wraz z węzłem ciepłowniczym. W tym przypadku Fundusz dofinansuje inwestycję kwotą ponad 4,27 mln zł.

aktualności News icon

07.12.2018
WFOŚiGW w Gdańsku – BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W SZYMBARKU.
Zakończyła się realizacja projektu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Szymbarku”. Wybudowane zostały 3 km kanalizacji sanitarnej, 3 przepompownie ścieków. WFOŚiGW w Gdańsku...
 
czytaj wszystkie

Contact icon kontakt

Administratorem strony
www.17Funduszy.pl jest:

WFOŚiGW w Toruniu
ul. Fredry 8 • 87-100 Toruń
tel. 56 62 12 332 • fax. 56 62 12 302
email: 17funduszy@wfosigw.torun.pl