WFOŚiGW w Zielonej Górze: O zadaniach RDOŚ w Funduszu

17.08.2018

Ochrona środowiska na terenie województwa lubuskiego w zakresie zarządzania ochroną przyrody, w tym obszarami Natura 2000 oraz aktualne działania dotyczące zapobiegania i naprawy szkód w środowisku były tematami wiodącymi rozmowy Mariusza Herbuta – Prezesa WFOSiGW w Zielonej Górze z Józefem Kruczkowskim – nowo powołanym Zastępcą Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim – Regionalnym Konserwatorem Przyrody.

Spotkanie odbyło się 2 sierpnia w siedzibie Funduszu w Zielonej Górze.
RDOŚ w Gorzowie Wlkp., jako organ koordynujący i nadzorujący funkcjonowanie obszarów Natura 2000 na terenie województwa lubuskiego, zaangażowany jest w obecnie trwające na obszarze całego kraju działania nad zmianami granic obszarów Natura 2000. Zmiany te są konsekwencją prac nad planami zadań ochronnych lub planami ochrony dla poszczególnych obszarów Natura 2000 i danych uzyskanych z przeprowadzanych inwentaryzacji przyrodniczych, a w niektórych przypadkach mają wyeliminować błędy rysownicze. Dokument zawierający listę proponowanych zmian granic obszarów Natura 2000 został zaakceptowany przez kierownictwo resortu środowiska, a zmiany dotyczą 116 obszarów Natura 2000.

Wykonywanie czynnej ochrony przyrody, w tym na obszarach Natura 2000 leżących w obrębie administracyjnym województwa lubuskiego, od lat wspierane jest środkami pomocowymi WFOŚiGW w Zielonej Górze. Dlatego tematem spotkania Prezesa Funduszu z Regionalnym Konserwatorem Przyrody w województwie lubuskim były również planowane w tym zakresie zadania RDOŚ na rok przyszły i możliwości ich dofinansowania z funduszy celowych.

aktualności News icon

18.04.2019
Szczecin – przy wsparciu Funduszu – stawia na elektomobilność
Miasto Szczecin kupiło kolejne cztery auta elektryczne. Z jednego z nich w codziennej pracy będzie korzystał Prezydent Szczecina – Piotr Krzystek. Zakup był...
 
czytaj wszystkie

Contact icon kontakt

Administratorem strony
www.17funduszy.pl jest:
WFOŚiGW w Szczecinie
ul. Solskiego 3 • 71-323 Szczecin
tel. 91 486-15-56 • fax. 91 486-15-57
email: sekretariat@wfos.szczecin.pl