NFOŚiGW: Ochrona siedlisk przyrody Biebrzańskiego Parku Narodowego dzięki wsparciu NFOŚiGW

09.08.2018

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekaże dotację Biebrzańskiemu Parkowi Narodowemu na wykup gruntów prywatnych, leżących w granicach parku. Pozwoli to lepiej chronić zagrożone wyginięciem gatunki roślin i zwierząt oraz ich siedliska.

Umowę regulującą przekazanie dofinansowania w wysokości 45 580 zł (kwota ta jest jednocześnie całkowitym kosztem projektu) podpisali 2 sierpnia br. w siedzibie NFOŚiGW: p.o. Dyrektora Departamentu Ochrony Przyrody i Edukacji Ekologicznej Małgorzata Adamska oraz Dyrektor Biebrzańskiego Parku Narodowego (BPN) Andrzej Grygoruk. Źródłem dofinansowania dla BPN jest program priorytetowy NFOŚiGW pn. Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej. Część 1) Ochrona obszarów i gatunków cennych przyrodniczo.

Głównym celem przedsięwzięcia Biebrzańskiego Parku Narodowego będzie pozyskanie w sumie ponad 5 hektarów gruntów prywatnych, mieszczących się na terenie parku. Pierwokup będzie miał miejsce w powiatach: monieckim (gmina Trzcianne), sokólskim (gmina Dąbrowa Białostocka), grajewskim (gmina Radziłów i Grajewo) oraz augustowskim (gmina Lipsk). Wykupione działki są położone na terenach parku, ale także na obszarze specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Ostoja Biebrzańska oraz specjalnej ochrony siedlisk Natura 2000 Dolina Biebrzy.

To są ważne dla nas działania, ponieważ gdy mamy inną własność w parku narodowym, równocześnie mamy problemy z realizacją zadań ochronnych. Kupujemy głównie nieużytki w sensie możliwości ich rolniczego wykorzystania. Bardzo często są one cennymi siedliskami przyrodniczymi różnych gatunków ptaków i roślin, Natury 2000 itd. Może zaistnieć sytuacja, że takie działki obejmiemy nawet ochroną ścisłą, bo przecież w parku ta kategoria również funkcjonuje. Na przykład tam, gdzie znajdują się fragmenty cennych lasów, planujemy wprowadzenie tego typu porządku – zaznaczył po podpisaniu umowy Dyrektor BPN Andrzej Grygoruk.

Biebrzański Park Narodowy został założony w 1993 r. Jest położony na terenie Kotliny Biebrzańskiej w woj. podlaskim. Obejmuje m.in. dolinę Biebrzy w środkowym jej biegu. Na jego terytorium znajdują się słynne Bagna Biebrzańskie i ostoje ptaków IBA (Important Bird Area).

aktualności News icon

18.04.2019
Szczecin – przy wsparciu Funduszu – stawia na elektomobilność
Miasto Szczecin kupiło kolejne cztery auta elektryczne. Z jednego z nich w codziennej pracy będzie korzystał Prezydent Szczecina – Piotr Krzystek. Zakup był...
 
czytaj wszystkie

Contact icon kontakt

Administratorem strony
www.17funduszy.pl jest:
WFOŚiGW w Szczecinie
ul. Solskiego 3 • 71-323 Szczecin
tel. 91 486-15-56 • fax. 91 486-15-57
email: sekretariat@wfos.szczecin.pl