NFOŚiGW: NFOŚiGW rozdzielił 85 mln zł unijnych dotacji na efektywność energetyczną

07.08.2018

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił listę trzynastu wnioskodawców, którzy otrzymają w sumie ponad 85 mln zł unijnych dotacji na działania z zakresu efektywnej dystrybucji ciepła i chłodu. Ich koszty całkowite oszacowano na 160 mln zł. Wśród inwestycji, usytuowanych w siedmiu województwach, będą projekty realizowane na obszarze miast średnich i tracących funkcje społeczno-gospodarcze.

Takich wniosków na liście trzynastu zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (III konkurs z działania 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu) jest aż sześć. To zadania wpisujące się w Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Modernizacja sieci ciepłowniczych (wraz z ich wyposażeniem) odbędzie się na terenie takich miast (średnich i tracących funkcje społeczno-gospodarcze), jak: Działdowo i Olecko (woj. warmińsko-mazurskie), Zduńska Wola (woj. łódzkie), Krosno i Mielec (woj. podkarpackie) oraz Koło (woj. wielkopolskie). Łączna wartość tych przedsięwzięć wyniesie 49,8 mln zł przy unijnym wsparciu na poziomie 29,7 mln zł.

Listę projektów ocienionych pozytywnie w procedurze konkursowej z działania 1.5 uzupełniają trzy inne miejskie inwestycje dotyczące efektywnej dystrybucji ciepła i chłodu. Będą to: modernizacja i rozbudowa sieci ciepłowniczej w Środzie Wielkopolskiej (woj. wielkopolskie), budowa i przebudowa systemu ciepłowniczego w Bełchatowie (woj. łódzkie) oraz likwidacja węzłów grupowych w Suwałkach (woj. podlaskie). Koszt wymienionych zadań to 60,9 mln zł, uwzględniający unijne dotacje w wysokości 37,3 mln zł.

Działania z zakresu efektywności energetycznej czekają także na mieszkańców województw: świętokrzyskiego i pomorskiego. W pierwszym przypadku odbędzie się modernizacja sieci ciepłowniczej we Włoszczowie oraz budowa sieci ciepłowniczej na terenie Uzdrowiska Solec-Zdrój w celu likwidacji indywidualnych kotłowni. Zaś w drugim województwie realizowane będą inwestycje dotyczące dwóch projektów na obszarze Gdańska. Chodzi o rozbudowę sieci ciepłowniczej celem zmniejszenia strat na przesyle wraz z likwidacją węzłów grupowych, a ponadto – modernizację newralgicznych odcinków sieci ciepłowniczej z likwidacją węzłów grupowych oraz instalacją systemu telemetrii i telemechaniki. Suma kosztów całkowitych tych czterech przedsięwzięć powinna zamknąć się w 49,2 mln zł, a dofinansowanie – w 18,2 mln zł.

W efekcie realizacji wymienionych (tzrynastu) inwestycji zostanie wybudowane lub zmodernizowane niespełna 70 km sieci ciepłowniczej oraz wybudowanych lub zmodernizowanych 400 węzłów cieplnych. Rezultatem bezpośrednim będzie zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej o ok. 224 tys. GJ, roczny spadek emisji gazów cieplarnianych o ok. 22,8 tys. ton oraz roczna redukcja emisji pyłów całkowitych zawieszonych o 38,5 tony.

Trzeci nabór z unijnego działania 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu prowadzony był od 30 października do 29 grudnia 2017 r. Do NFOŚiGW wpłynęło 20 wniosków o dofinansowanie. Opublikowane na stronie internetowej (http://poiis.nfosigw.gov.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/efektywna-dystrybucja-ciepla-i-chlodu—iii-konkurs/art,4,lista-projektow-ocenionych-w-ramach-konkursu-pois-01-05-00-iw-03-00-k0317.html) wyniki konkursu to ostateczna lista projektów, w sprawie których – po ostatecznych negocjacjach między stronami – Narodowy Fundusz zawrze umowy o unijne dofinansowanie. Zgodnie z harmonogramem konkursu, powinno to nastąpić do końca października 2018 r.

Lista projektów ocenionych pozytywnie w procedurze konkursowej dla działania 1.5, konkurs nr POIS.01.05.00-IW.03-00-K03/17:

Projekty realizowane na obszarze miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze
L.p. Nazwa Wnioskodawcy Województwo Tytuł projektu Koszt całkowity projektu Rekomendowana
kwota
dofinansowania PLN
1 Przedsiębiorstwo Ciepłownicze Sp. z o.o. warmińsko-
mazurskie
Modernizacja systemu ciepłowniczego Działdowa – poprawa efektywności przesyłu i dystrybucji ciepła 11 725 822,47 8 031 810,65
2 Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Olecku Sp. z o.o. warmińsko-
mazurskie
Modernizacja systemu ciepłowniczego Olecka – poprawa efektywności dystrybucji ciepła 6 319 115,16 2 791 242,59
3 Miejskie Sieci Cieplne w Zduńskiej Woli Sp. z o.o. łódzkie Zmniejszenie strat na przesyle i dystrybucji ciepła poprzez modernizację przesyłu ciepła w układzie kanałów ciepłowniczych na system rur preizolowanych w Zduńskiej Woli. Budowa nowych przyłączy i węzłów do obiektów ogrzewanych piecami kaflowymi 9 796 034,94 6 689 975,08
4 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej – Krośnieński Holding Komunalny Sp. z o.o. podkarpackie Modernizacja systemu ciepłowniczego Miasta Krosna celem poprawy efektywności dystrybucji ciepła systemowego – etap: ul. Armii Krajowej, ul. Wojska Polskiego, ul. Grodzka i Piastowska 6 600 786,00 3 009 600,00
5 Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Kole wielkopolskie Przebudowa (modernizacja) sieci cieplnej w technologii rur preizolowanych w Kole. 7 096 829,06 3 839 448,96
6 Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu podkarpackie Poprawa efektywności dystrybucji ciepła w miejskim systemie ciepłowniczym miasta Mielca 8 285 850,72 5 348 048,15
suma 49 824 438,35 29 710 125,43

 

Projekty realizowane na obszarze miast średnich
L.p. Nazwa Wnioskodawcy Województwo Tytuł projektu Koszt całkowity projektu Rekomendowana
kwota
dofinansowania PLN
1 Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Środa Wielkopolska Sp. z o.o. wielkopolskie Modernizacja i rozbudowa Miejskiej Sieci Ciepłowniczej w Środzie Wielkopolskiej 43 695 750,00 26 957 750,00
2 Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. łódzkie Budowa i przebudowa systemu ciepłowniczego PEC Sp. z o.o. Bełchatów 10 589 070,00 7 059 380,00
3 Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach Sp. z o.o. podlaskie Likwidacja węzłów grupowych w mieście Suwałki w celu poprawy efektywności dystrybucji ciepła 6 660 108,40 3 366 174,50
suma 60 944 928,40 37 383 304,50

 

Pozostałe projekty
L.p. Nazwa Wnioskodawcy Województwo Tytuł projektu Koszt całkowity projektu Rekomendowana
kwota
dofinansowania PLN
1 Gmina Włoszczowa świętokrzyskie Modernizacja sieci ciepłowniczej we Włoszczowie 7 380 000,00 4 260 687,00
2 Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. pomorskie Przebudowa istniejącej sieci ciepłowniczej w Gdańsku celem zmniejszenia strat na przesyle wraz z likwidacją węzłów grupowych 21 287 052,01 5 500 000,00
3 Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. pomorskie Modernizacja newralgicznych odcinków sieci ciepłowniczej w Gdańsku wraz z likwidacją węzłów grupowych oraz instalacją systemu telemetrii i telemechaniki 17 235 991,93 6 200 000,00
4 Uzdrowisko Solec-Zdrój M. Cz. Sztuk Sp. J. świętokrzyskie Budowa sieci ciepłowniczej na terenie Uzdrowiska Solec-Zdrój celem likwidacji indywidualnych kotłowni 3 360 360,00 2 320 500,00
suma 49 263 403,94 18 281 187,00

aktualności News icon

18.04.2019
Szczecin – przy wsparciu Funduszu – stawia na elektomobilność
Miasto Szczecin kupiło kolejne cztery auta elektryczne. Z jednego z nich w codziennej pracy będzie korzystał Prezydent Szczecina – Piotr Krzystek. Zakup był...
 
czytaj wszystkie

Contact icon kontakt

Administratorem strony
www.17funduszy.pl jest:
WFOŚiGW w Szczecinie
ul. Solskiego 3 • 71-323 Szczecin
tel. 91 486-15-56 • fax. 91 486-15-57
email: sekretariat@wfos.szczecin.pl