WFOŚiGW w Zielonej Górze: Doposażenie PSP woj. lubuskiego w zestawy do odkażania i impregnacji ubrań specjalnych

06.08.2018

13 lipca br. w siedzibie Funduszu podpisano umowę przekazania środków na dofinansowanie zadania pn. „Doposażenie KSRG województwa lubuskiego w zestawy do odkażania i impregnacji ubrań specjalnych”, realizowanego przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp.

Zadanie dotyczy zakupu 5 zestawów do odkażania i impregnacji ubrań specjalnych – pralnice z suszarkami dla jednostki KP PSP w Międzyrzeczu, w Świebodzinie, w Strzelcach Krajeńskich, we Wschowie oraz KM PSP w Gorzowie Wlkp. w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.

Umowę podpisali: Mariusz Herbut – Prezes WFOŚiGW oraz Patryk Maruszak – Lubuski Komendant Wojewódzki PSP przy kontrasygnacie Ewy Stecyk – Głównej Księgowej KW PSP w Gorzowie Wlkp.

Koszt całkowity brutto i koszt kwalifikowany zadania wynosi 300.000,00 zł.

Wysokość udzielonej pomocy ze środków Funduszu wynosi 210.000,00 zł.

Zadanie realizowane będzie w okresie od 01.03.2018 r. do 30.10.2018 r.

aktualności News icon

07.12.2018
WFOŚiGW w Gdańsku – BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W SZYMBARKU.
Zakończyła się realizacja projektu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Szymbarku”. Wybudowane zostały 3 km kanalizacji sanitarnej, 3 przepompownie ścieków. WFOŚiGW w Gdańsku...
 
czytaj wszystkie

Contact icon kontakt

Administratorem strony
www.17Funduszy.pl jest:

WFOŚiGW w Toruniu
ul. Fredry 8 • 87-100 Toruń
tel. 56 62 12 332 • fax. 56 62 12 302
email: 17funduszy@wfosigw.torun.pl