WFOŚiGW w Zielonej Górze: Ponad milion złotych dla Gminy Bytom Odrzański

03.08.2018

10 lipca br. w siedzibie Funduszu podpisano umowę dotacji oraz umowę pożyczki na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Wierzbnicy Gmina Bytom Odrzański dz. Nr 1751”, realizowanego przez Gminę Bytom Odrzański.

W ramach zadania Stacja Uzdatniania Wody w Wierzbnicy zostanie przebudowana i zmodernizowana, a mieszkańcy Gminy Bytom Odrzański będą mięli zapewnioną dostawę wody uzdatnionej o odpowiedniej jakości.

Umowę podpisali: Mariusz Herbut – Prezes WFOŚiGW oraz Jacek Sauter – Burmistrz Bytomia Odrzańskiego przy kontrasygnacie Arlety Korol – Skarbnika Gminy Bytom Odrzański.

Koszt całkowity brutto zadania wynosi 1 297 364,18 zł, a koszt kwalifikowany netto to 1 054 767,62 zł.

Wysokość udzielonej pomocy ze środków Funduszu wynosi 1 054 767,00 zł, z czego dotacja stanowi 210 953,00 zł, a pożyczka – 843 814,00 zł.

Termin realizacji Zadania przypada na okres od 01.06.2018 r.  do 31.12.2018 r.

aktualności News icon

05.02.2019
WFOŚiGW w Szczecinie – Bezpieczniej w gminie Szczecinek. Nowy wóz dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Parsęcku
Nowy wóz dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Parsęcku został przekazany do służby 26 stycznia 2019 roku. To średni samochód ratowniczo-gaśniczy, dzięki któremu na terenie...
 
czytaj wszystkie

Contact icon kontakt

Administratorem strony
www.17Funduszy.pl jest:

WFOŚiGW w Toruniu
ul. Fredry 8 • 87-100 Toruń
tel. 56 62 12 332 • fax. 56 62 12 302
email: 17funduszy@wfosigw.torun.pl