NFOŚiGW: Rośnie populacja jerzyków na dachu NFOŚiGW

24.07.2018

Prawie 100 jerzyków w 23 gniazdach znalazło w tym roku schronienie na dachu siedziby Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – instytucji na co dzień finansującej ochronę środowiska. To o wiele więcej niż rok temu, kiedy w 15 zajętych gniazdach umościły się 64 ptaki tego gatunku. Wygląda na to, że jerzyki znalazły świetne warunki bytowania i zagościły tam już na dobre.

Nie każdy z odwiedzających siedzibę NFOŚiGW przy ul. Konstruktorskiej w Warszawie zwraca uwagę na coraz częściej słyszane głosy (https://www.glosy-ptakow.pl/jerzyk/) wydawane przez śmigające pomiędzy budynkami jerzyki. Warto podnieść głowę, aby przekonać się, że NFOŚiGW oprócz finansowania projektów proekologicznych w całej Polsce, sam we własnym otoczeniu podejmuje działania służące ochronie przyrody. Należy do nich zamontowanie na dachu Narodowego Funduszu budek, a wokół siedziby – poideł i karmników. Dzięki temu rozmnaża się tu duża kolonia jerzyków, a z karmy i wody korzysta wiele innych gatunków ptaków.

Monitoring sukcesu lęgowego jerzyków prowadzony przez członków Towarzystwa Przyrodniczego Bocian potwierdził, że na dachach trzech budynków należących do NFOŚiGW znajdują się obecnie 23 gniazda, w których pod troskliwą opieką rodziców żyje 48 piskląt. Łącznie żyje tam niemal 100 ptaków, przy czym kolejnych 5 jaj jest wysiadywanych. To znaczny przyrost populacji, gdyż jeszcze w ubiegłym roku Fundusz gościł 64 ptaki, w tym 34 pisklęta.

Jerzyk, ze względu na podobny kształt w locie, często bywa mylony z jaskółką, tymczasem jest od niej znacznie większy i jednolicie brązowo ubarwiony, nie licząc jaśniejszego podgardla. W przeciwieństwie do jaskółek, nigdy nie można go spotkać na ziemi, gdyż jest przystosowany jedynie do siadania na pionowych, chropowatych powierzchniach. Pierwotnie miejscem życia jerzyków były szczeliny skalne. W miastach zasiedla on różne otwory w budynkach, ale termomodernizacje budynków znacznie uszczupliły jego populację, która obecnie odbudowuje się dzięki montowaniu budek.

Jerzyki są rekordzistami w locie, gdyż większość życia spędzają w powietrzu, nawet śpiąc w przestworzach. Jedynie potrzeba wydania na świat potomstwa zmusza je do wylądowania. Rekordzista spędził w powietrzu bez lądowania 3 lata.

Przebywając w biurowych pomieszczeniach NFOŚiGW i załatwiając sprawy związane z finansowaniem ochrony środowiska, warto wiedzieć, że tuż nad głowami toczy się bujne życie przyrodnicze. Dzięki stworzeniu przez Narodowy Fundusz sprzyjających warunków, rodzi się, rozwija i wchodzi w dorosłość kolejne pokolenie jerzyków –  latających sąsiadów.

aktualności News icon

07.12.2018
WFOŚiGW w Gdańsku – BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W SZYMBARKU.
Zakończyła się realizacja projektu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Szymbarku”. Wybudowane zostały 3 km kanalizacji sanitarnej, 3 przepompownie ścieków. WFOŚiGW w Gdańsku...
 
czytaj wszystkie

Contact icon kontakt

Administratorem strony
www.17Funduszy.pl jest:

WFOŚiGW w Toruniu
ul. Fredry 8 • 87-100 Toruń
tel. 56 62 12 332 • fax. 56 62 12 302
email: 17funduszy@wfosigw.torun.pl