WFOŚiGW w Olsztynie: Spotkanie z dyrektorami parków krajobrazowych z Warmii i Mazur

10.07.2018

We wtorek 19 czerwca w siedzibie Mazurskiego Parku Krajobrazowego w Krutyni odbyło się spotkanie dyrektorów parków krajobrazowych z Warmii i Mazur z Prezesem WFOŚiGW w Olsztynie Jarosławem Boguszem.

W spotkaniu wzięli udział także: Bogdan Meina – dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska i Hanna Wiśniewska – kierownik Biura Polityki Ekologicznej i Przyrody w Departamencie Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Głównym tematem wtorkowej wizyty było omówienie finansowych aspektów funkcjonowania parków krajobrazowych w naszym województwie. Każdy z obecnych na spotkaniu dyrektorów przedstawił charakterystykę swojego parku i plany na przyszłość. Poruszano także kwestie możliwości finansowania funkcjonowania parków ze środków WFOŚiGW w Olsztynie, a także propozycje realizacji projektów ze środków zewnętrznych. Przy tej okazji Jarosław Bogusz – prezes WFOŚiGW w Olsztynie, zwiedził istniejący przy Mazurskim Parku Krajobrazowym Ośrodek Edukacji Przyrodniczo-Kulturowej z Izbą Przyrodniczą.

aktualności News icon

09.10.2018
Zadbajmy o „Czyste Powietrze”!
Stan powietrza w Polsce wciąż wymaga poprawy. Z powodu chorób wywołanych zanieczyszczonym powietrzem rocznie umiera ok. 45 000 osób, czyli ponad 7 razy więcej...
 
czytaj wszystkie

Contact icon kontakt

Administratorem strony
www.17Funduszy.pl jest:

WFOŚiGW w Toruniu
ul. Fredry 8 • 87-100 Toruń
tel. 56 62 12 332 • fax. 56 62 12 302
email: 17funduszy@wfosigw.torun.pl