WFOŚiGW w Olsztynie: Spotkanie z dyrektorami parków krajobrazowych z Warmii i Mazur

10.07.2018

We wtorek 19 czerwca w siedzibie Mazurskiego Parku Krajobrazowego w Krutyni odbyło się spotkanie dyrektorów parków krajobrazowych z Warmii i Mazur z Prezesem WFOŚiGW w Olsztynie Jarosławem Boguszem.

W spotkaniu wzięli udział także: Bogdan Meina – dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska i Hanna Wiśniewska – kierownik Biura Polityki Ekologicznej i Przyrody w Departamencie Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Głównym tematem wtorkowej wizyty było omówienie finansowych aspektów funkcjonowania parków krajobrazowych w naszym województwie. Każdy z obecnych na spotkaniu dyrektorów przedstawił charakterystykę swojego parku i plany na przyszłość. Poruszano także kwestie możliwości finansowania funkcjonowania parków ze środków WFOŚiGW w Olsztynie, a także propozycje realizacji projektów ze środków zewnętrznych. Przy tej okazji Jarosław Bogusz – prezes WFOŚiGW w Olsztynie, zwiedził istniejący przy Mazurskim Parku Krajobrazowym Ośrodek Edukacji Przyrodniczo-Kulturowej z Izbą Przyrodniczą.

aktualności News icon

16.05.2019
WFOŚiGW w Toruniu: Szkolenie dla Energetyków Gminnych
Z nowego, średniego pojazdu ratowniczo-gaśniczego cieszą się Strażacy-Ochotnicy ze Starego Jarosławia. W sobotę, 11 maja, wóz został uroczyście przekazany do służby. Dzięki niemu...
 
czytaj wszystkie

Contact icon kontakt

Administratorem strony
www.17funduszy.pl jest:
WFOŚiGW w Szczecinie
ul. Solskiego 3 • 71-323 Szczecin
tel. 91 486-15-56 • fax. 91 486-15-57
email: sekretariat@wfos.szczecin.pl