WFOŚiGW w Łodzi: Program Ograniczania Niskiej Emisji

10.07.2018

W 2017 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, w odpowiedzi na coraz bardziej palący problem smogu w województwie łódzkim wprowadził do swojej oferty Program Ograniczania Niskiej Emisji.

Program dedykowany jest osobom fizycznym, wspólnotom mieszkaniowym, spółdzielniom mieszkaniowym oraz towarzystwom budownictwa społecznego, którzy mogą z niego skorzystać za pośrednictwem jednostek samorządu terytorialnego. Jego celem jest zmniejszenie emisji szkodliwych zanieczyszczeń do atmosfery i poprawa jakości powietrza poprzez likwidację starych wysoce emisyjnych źródeł ciepła opalanych paliwami stałymi, w szczególności węglem i zastąpienie ich nowym bardziej ekologicznym źródłem ciepła. Dofinansowaniu w formie dotacji podlegają koszty wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych.

Pierwsza edycja Programu Ograniczania Niskiej Emisji realizowana w latach 2017-2018 posiadała budżet w wysokości 22 mln PLN.

Intensywność dofinansowania wynosiła maksymalnie 40% kosztów kwalifikowanych i uzależniona była od mocy zainstalowanego nowego bardziej ekologicznego źródła ciepła, zaś zadanie musiało być realizowane na obszarze miejscowości o liczbie mieszkańców powyżej 5 tys., na obszarze której stwierdzono przekroczenia norm jakości powietrza. Po zwiększeniu budżetu Programu zawarte zostały 22 umowy na łączną kwotę 27 mln zł, w ramach których planowana jest wymiana około 4 tys. starych pieców tzw. „kopciuchów” i redukcja emisji rocznej zanieczyszczeń do powietrza na poziomie 125 ton pyłów i 15 tyś ton dwutlenku węgla oraz innych szkodliwych substancji emitowanych do atmosfery przez stare piece.

W 2018 r. ogłoszona została druga edycja Programu Ograniczania Niskiej Emisji z realizacją w latach 2018-2019 z budżetem w wysokości 20 mln PLN.

W stosunku do poprzedniej edycji została zwiększona intensywność dofinansowania do 50% kosztów kwalifikowanych. Został również rozszerzony wachlarz potencjalnych beneficjentów do wszystkich gmin z terenu województwa łódzkiego niezależnie od ilości mieszkańców, na obszarze których, zidentyfikowano obszar, na którym przekroczone zostały normy jakości powietrza. Planowana jest likwidacja około 2,5 tys. starych pieców i redukcja emisji rocznej zanieczyszczeń do powietrza na poziomie 105 ton pyłów i 13 tyś ton dwutlenku węgla oraz innych szkodliwych substancji emitowanych do atmosfery przez stare piece

Program ten cieszył się tak dużym zainteresowaniem, że już pierwszego dnia naboru do drugiej edycji zostały złożone 32 wnioski, których łączna kwota przekroczyła założony budżet Programu.

aktualności News icon

16.05.2019
WFOŚiGW w Toruniu: Szkolenie dla Energetyków Gminnych
Z nowego, średniego pojazdu ratowniczo-gaśniczego cieszą się Strażacy-Ochotnicy ze Starego Jarosławia. W sobotę, 11 maja, wóz został uroczyście przekazany do służby. Dzięki niemu...
 
czytaj wszystkie

Contact icon kontakt

Administratorem strony
www.17funduszy.pl jest:
WFOŚiGW w Szczecinie
ul. Solskiego 3 • 71-323 Szczecin
tel. 91 486-15-56 • fax. 91 486-15-57
email: sekretariat@wfos.szczecin.pl