WFOŚiGW w Gdańsku: Otwarcie EkoParku Uniwersytetu Gdańskiego

10.07.2018

Na terenie Kampusu Uniwersytetu Gdańskiego otwarty został Ekopark im. Macieja Płażyńskiego. Ekspozycja różnorodnych siedlisk, nasadzenia wielu gatunków roślin, kolekcja głazów, a oprócz tego  miejsca do wypoczynku, gry w szachy lub bule – wszystko to powoduje, że jest to dla odwiedzających przestrzeń ciekawa i atrakcyjna. Park służy nie tylko studentom i pracownikom uczelni, otwarty jest również dla mieszkańców i turystów. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku był partnerem tego projektu.

EkoPark powstał pomiędzy Wydziałami Biologii, Chemii oraz Matematyki, Fizyki i Informatyki na terenie Bałtyckiego Kampusu Uniwersytetu Gdańskiego, wcześniej były tu ogródki działkowe. To miejsce unikatowe w skali województwa. Łączy bowiem funkcje edukacyjne, naukowe i rekreacyjne – powiedział podczas uroczystego otwarcia prof. Jerzy Gwizdała, rektor Uniwersytetu Gdańskiego. Jestem niezmiernie dumny, że udało się stworzyć nowe, przyjazne miejsce na terenie Bałtyckiego Kampusu Uniwersytetu Gdańskiego, które będzie służyło nie tylko naszym studentom i pracownikom, ale także społeczności Trójmiasta. Było to możliwe dzięki zaangażowaniu i wsparciu wielu osób oraz uzyskaniu funduszy z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku – dodał.

Wstęgę uroczyście przecięli rektor UG prof. Jerzy Gwizdała, Teresa Jakubowska – zastępca prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz Krzysztof Trawicki – wicemarszałek województwa pomorskiego.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku dofinansował ten projekt kwotą 650 000 złotych. Zrobiliśmy to z przyjemnością. Dofinansowujemy bowiem wiele zadań, które służą środowisku. Jesteśmy wdzięczni, że park nazwany został imieniem Macieja Płażyńskiego. To on, jako wojewoda gdański, przekazał tereny pod budowę Kampusu Uniwersytetu Gdańskiego. I teraz to domykamy, udostępniając park dla wszystkich zainteresowanych – stwierdziła Teresa Jakubowska.

Podczas uroczystości otwarcia EkoParku dziekan Wydziału Biologii prof. Włodzimierz Meissner wygłosił wykład „Parki – oazy bioróżnorodności”, Teresa Jakubowska opowiedziała o 25 latach działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Studenci z kół naukowych Uniwersytetu Gdańskiego przygotowali warsztaty ekologiczne dla grup szkolnych. Swoje stoisko miał także WFOŚiGW w Gdańsku. Po parku wszystkich zainteresowanych oprowadzali pracownicy i studenci Wydziału Biologii UG.

Park powstał w ramach projektu „Stworzenie EkoParku Uniwersytetu Gdańskiego – ochrona gatunków zagrożonych i promocja różnorodności biologicznej poprzez rewitalizację terenów podziałkowych znajdujących się na terenie miasta Gdańsk”. Całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia wyniósł prawie 3 miliony złotych.

W EkoParku znajduje się ekspozycja gatunków roślin chronionych i zagrożonych wyginięciem. Rośliny są zgromadzone w nasadzenia obrazujące różnorodność i specyfikę siedlisk, osobliwości florystyczne lub w nasadzenia ozdobne. Na terenie parku został zaprojektowany przestrzenny układ zieleni z podziałem na roślinność niską, drzewa i krzewy. Prowadzone będą tu badania naukowe, a także zajęcia edukacyjne dla studentów i grup szkolnych.

aktualności News icon

16.05.2019
WFOŚiGW w Toruniu: Szkolenie dla Energetyków Gminnych
Z nowego, średniego pojazdu ratowniczo-gaśniczego cieszą się Strażacy-Ochotnicy ze Starego Jarosławia. W sobotę, 11 maja, wóz został uroczyście przekazany do służby. Dzięki niemu...
 
czytaj wszystkie

Contact icon kontakt

Administratorem strony
www.17funduszy.pl jest:
WFOŚiGW w Szczecinie
ul. Solskiego 3 • 71-323 Szczecin
tel. 91 486-15-56 • fax. 91 486-15-57
email: sekretariat@wfos.szczecin.pl