WFOŚiGW w Poznaniu: 25 – lecie istnienia WFOŚiGW w Poznaniu

06.07.2018

26 czerwca 2018 r.  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu obchodził uroczystość 25-lecia istnienia, która odbyła się w Sali Ziemi Międzynarodowych Targów Poznańskich.

W gali uczestniczyli goście reprezentujący władze rządowe, parlamentarzyści, instytucje ochrony środowiska, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej z Gdańska, Szczecina, Katowic i Zielonej Góry, samorządowcy z powiatów, miast i gmin Wielkopolski oraz przedsiębiorcy i służby mundurowe.

Wśród gości na spotkaniu byli m.in. Poseł Bożena Szydłowska, Marlena Maląg – Wicewojewoda  Wielkopolski, Zofia Szalczyk – Przewodnicząca Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, Waldemar Witkowski – Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, Leszek Tokarczyk z NFOŚiGW – występujący w imieniu Prezesa Zarządu Kazimierza Kujdy oraz ks. Marcin Janecki – Dyrektor Caritasu Archidiecezji Poznańskiej, reprezentujący  Arcybiskupa Poznańskiego.

Gości przywitała Jolanta Ratajczak, Prezes  Zarządu WFOŚiGW w Poznaniu, mówiąc o 25-letniej historii Funduszu i o jego dokonaniach.

Ważnym punktem uroczystości było wręczenie Odznak Honorowych „Za zasługi dla województwa wielkopolskiego”. Wicedyrektorzy Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Marzena Andrzejewska–Wierzbicka i Jarosław Sobczak oraz Dariusz Szymczak, radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, członek Rady Nadzorczej Funduszu i członek kapituły Odznaki Honorowej wręczyli odznaki pracownikom WFOŚiGW w Poznaniu: Prezes Zarządu Jolancie Ratajczak oraz Krystynie Aleksandrzak, Robertowi Złotkowi, Tomaszowi Kadzewiczowi i Witoldowi Kamińskiemu. Doceniono ich całokształt działalności zawodowej i społecznej, w szczególności dbałość o ochronę środowiska i edukację ekologiczną.

Pani Prezes Jolanta Ratajczak została także uhonorowana Kordelasem, który – jak zaznaczył Tomasz Markiewicz, Regionalny Dyrektor Lasów Państwowych w Poznaniu – jest „wyjątkowym, jednym z najwyższych odznaczeń” przyznawanym od 1996 roku przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych i dyrektorów regionalnych dyrekcji.

W imieniu byłych zarządów WFOŚiGW w Poznaniu wystąpili Bogusław Brzostowski, Prezes – Senior oraz Przemysław Gonera – założyciel Funduszu i jego pierwszy Prezes. Prezes Jolanta Ratajczak oraz Zastępca Prezesa Zarządu Aleksandra Durkowska wręczyły im jubileuszowe medale.

Jubileuszowe medale otrzymali także przedstawiciele instytucji współpracujących z Funduszem oraz pracownicy o najdłuższym stażu pracy w Funduszu.

W imieniu Zarządu WFOŚiGW w Poznaniu dziękujemy wszystkim za przybycie oraz za nadesłane wyrazy uznania i życzliwości. Był to szczególny dzień dla całego Funduszu w Poznaniu.

aktualności News icon

05.02.2019
WFOŚiGW w Szczecinie – Bezpieczniej w gminie Szczecinek. Nowy wóz dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Parsęcku
Nowy wóz dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Parsęcku został przekazany do służby 26 stycznia 2019 roku. To średni samochód ratowniczo-gaśniczy, dzięki któremu na terenie...
 
czytaj wszystkie

Contact icon kontakt

Administratorem strony
www.17Funduszy.pl jest:

WFOŚiGW w Toruniu
ul. Fredry 8 • 87-100 Toruń
tel. 56 62 12 332 • fax. 56 62 12 302
email: 17funduszy@wfosigw.torun.pl