WFOŚiGW w Olsztynie: W Olsztynie odbyła się konferencja poświęcona termomodernizacji budynków

06.07.2018

Ponad 100 osób wzięło udział w bezpłatnej konferencji „Termomodernizacja budynków – aspekt praktyczny oraz źródła finansowania”, która odbyła się 18 czerwca w Olsztynie. Jej organizatorem był Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie i działający przy nim Zespół Doradców Energetycznych.

Konferencja finansowana była z projektu „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” w ramach poddziałania 1.3.3. POIiŚ. Do udziału w niej zaproszono przedstawicieli samorządów i instytucji z terenu Warmii i Mazur. Spotkanie otworzył Jarosław Bogusz, Prezes Zarządu WFOŚiGW w Olsztynie.

– Cieszę się bardzo, że tak licznie przybyli Państwo na dzisiejszą konferencję – mówił prezes Jarosław Bogusz. – Nasza instytucja obchodzi w tym roku jubileusz 25-lecia. Jesteśmy sprawdzonym partnerem działań związanych z ochroną środowiska. Tym razem chcemy zainteresować Państwa możliwością wdrożenia efektywności energetycznej w dziedzinie budownictwa, a także przybliżyć Państwu przede wszystkim zagadnienia formalno-prawne, systemy wsparcia finansowego, dobre i efektywne rozwiązania technologiczne oraz wskazać błędy wykonawcze podczas realizacji termomodernizacji. Wsparcie ze strony Funduszu – to przede wszystkim pomoc w „montażu” finansowym realizacji zadania, ale także sugerowanie efektywnych i dobrych rozwiązań w tej dziedzinie. Sprawdzonym sposobem na przygotowanie się do realizacji tak kosztownych zadań jest zapoznanie się z listą dobrych praktyk. Dodatkowo zachęcam Państwa do korzystania z konsultacji naszego Zespołu Doradców Energetycznych, którzy działają na terenie całego województwa. Być może tematyka przedstawiona na dzisiejszej konferencji nie odpowie na wszystkie Państwa pytania – ale przynajmniej wskaże źródła, gdzie znajdziecie na nie odpowiedzi – dodał prezes Bogusz.

Wśród prelegentów konferencji nie zabrakło przedstawicieli Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Olsztynie, którzy omówili zagadnienia związane z termomodernizacją obiektów zabytkowych. Ciekawą prelekcję dotyczącą prawidłowych odczytów związanych z termowizją wygłosił Marek Kitliński Prezes  Zarządu TERMOCENT Sp. z o. o. Podczas spotkania poruszano także kwestie związane z finansowaniem przedsięwzięć termomodernizacyjnych budynków publicznych i mieszkalnych. Ten temat zaprezentowali przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie: Katarzyna Zalewska-Pakulnicka – kierownik Biura Projektów Rewitalizacja oraz Łukasz Popławski – kierownik Biura Projektów Energetyka. Z kolei o instrumentach wsparcia finansowego z Funduszu Termomodernizacji i Remontów opowiadał Tomasz Makowski z Banku Gospodarstwa Krajowego. Spotkanie zakończyła prelekcja dotycząca programu „Czyste powietrze”, który przedstawił Bogusław Skopek – doradca energetyczny z NFOŚiGW.

aktualności News icon

07.12.2018
WFOŚiGW w Gdańsku – BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W SZYMBARKU.
Zakończyła się realizacja projektu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Szymbarku”. Wybudowane zostały 3 km kanalizacji sanitarnej, 3 przepompownie ścieków. WFOŚiGW w Gdańsku...
 
czytaj wszystkie

Contact icon kontakt

Administratorem strony
www.17Funduszy.pl jest:

WFOŚiGW w Toruniu
ul. Fredry 8 • 87-100 Toruń
tel. 56 62 12 332 • fax. 56 62 12 302
email: 17funduszy@wfosigw.torun.pl