WFOŚiGW w Warszawie: I Kongres Zootechniki Polskiej pt. „Quo vadis Zootechniko”

27.06.2018

W dniach 21-22 czerwca 2018 r., w siedzibie Wydziału Nauk o Zwierzętach Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, odbył się I Kongres Zootechniki Polskiej pt. „Quo vadis Zootechniko”.

Celem Kongresu było przedstawienie wyzwań i problemów, z jakimi spotykają się zootechnicy, realizujący działania w warunkach zrównoważonego rolnictwa.

Kongres przygotowano m.in. przy finansowym wsparciu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w postaci dotacji, w wysokości 53 519,90 zł.

Zadaniem Kongresu było podniesienie wiedzy, umiejętności i kompetencji zawodowych osób zatrudnionych w produkcji zwierzęcej, prowadzonej ze świadomością ochrony środowiska, w tym m.in. oceny możliwości zmniejszenia uciążliwych zapachów w otoczeniu ferm, emisji gazów cieplarnianych oraz bezpiecznego zagospodarowania produktów ubocznych w chowie zwierząt gospodarskich. Podczas spotkania omówiono również rolę wypasania zwierząt gospodarskich w zapewnieniu właściwego stanu siedlisk Natura 2000, jako jednego z najważniejszych zadań ochrony przyrody w Polsce, wynikającego z Dyrektyw: Siedliskowej i Ptasiej.

Organizatorzy Kongresu: Polskie Towarzystwo Zootechniczne, Komitet Nauk Zootechnicznych i Akwakultury Polskiej Akademii Nauk, Wydział Nauk o Zwierzętach Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Kongres został objęty Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, w roku 100-lecia Odzyskania Niepodległości 1918-2018.

Komitet Honorowy: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Środowiska, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in.: pracownicy naukowi uczelni rolniczych, ośrodków badawczych, przedstawiciele komitetu honorowego oraz firm związanych z branżą zootechniczną.

aktualności News icon

05.03.2019
WFOŚiGW w Gdańsku – Kolejny etap programu „Czyste Powietrze” w województwie pomorskim
Trwa  realizacja rządowego programu priorytetowego „Czyste Powietrze”. Na terenie województwa pomorskiego za program odpowiada Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Zainteresowanie...
 
czytaj wszystkie

Contact icon kontakt

Administratorem strony
www.17Funduszy.pl jest:

WFOŚiGW w Toruniu
ul. Fredry 8 • 87-100 Toruń
tel. 56 62 12 332 • fax. 56 62 12 302
email: 17funduszy@wfosigw.torun.pl