NFOŚiGW: Ochrona zlewni Bugu – NFOŚiGW kontynuuje współpracę z Białorusią

26.06.2018

Inwestycje w gospodarce ściekowej poza granicami kraju, w zlewni rzeki Bug, były tematem rozmów przedstawicieli Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podczas wizyty studyjnej w Mińsku i Obwodzie Brzeskim na Białorusi w dniach 12-15 czerwca br.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wspólnie z Ministerstwem Środowiska, Ministerstwem Spraw Zagranicznych i Ambasadą RP w Mińsku, mając na uwadze ochronę zlewni Bugu oraz potrzebę promowania polskich firm w dziedzinie gospodarki wodno-ściekowej, zorganizował wizytę studyjną w Mińsku, w ramach której odbyło się seminarium dotyczące współpracy, a także spotkania wyjazdowe w wybranych oczyszczalniach ścieków w Obwodzie Brzeskim.

W związku z dynamicznym rozwojem rynku wschodniego, w tym rozszerzaniem aktywności Narodowego Funduszu na Białorusi, niezwykle ważne wydaje się upowszechnienie oferty polskich przedsiębiorstw, mogących potencjalnie zaangażować się w budowę i modernizację istniejących tam obiektów wodno-kanalizacyjnych. Celem wizyty była prezentacja stronie białoruskiej polskich firm i ich możliwości projektowych, produkcyjnych i wykonawczych, ze wskazaniem na możliwą współpracę. Polscy przedsiębiorcy mieli okazję do bezpośrednich spotkań z firmami białoruskimi. Zachęceni zdobyciem pierwszych kontaktów handlowych, wymienili się materiałami reklamowymi w celach promocyjnych.

Ze strony polskiej w seminarium udział wzięli m.in.: Zastępca Ambasadora Michał Chabros i Prezes Zarządu NFOŚiGW Kazimierz Kujda. Stronę białoruską reprezentował m.in. Wiceminister Zasobów Naturalnych i Ochrony Środowiska Republiki Białorusi Andrej Waleriewicz Chmiel.

Podczas spotkania Prezes Zarządu NFOŚiGW Kazimierz Kujda przedstawił udział Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w polskim systemie finansowania ochrony środowiska w obszarze gospodarki wodno-ściekowej.

Podczas wizyty studyjnej polska delegacja spotkała się z Zarządem oczyszczalni ścieków w Mińsku, a także odwiedziła cztery oczyszczalnie w Obwodzie Brzeskim, w miejscowościach Kosowo, Prużany, Ostromieczewo i Kobryń – w celu rozpoznania potrzeb inwestycyjnych strony białoruskiej. Wizyty w lokalnych oczyszczalniach ścieków zorganizował Brzeski Zarząd Gospodarki Mieszkaniowo-Komunalnej. NFOŚiGW deklaruje możliwości udzielenia wsparcia finansowego oczyszczalniom przygranicznym w ramach istniejącego programu priorytetowego pn. Inwestycje w gospodarce ściekowej poza granicami kraju, w zlewni rzeki Bug.

aktualności News icon

05.03.2019
WFOŚiGW w Gdańsku – Kolejny etap programu „Czyste Powietrze” w województwie pomorskim
Trwa  realizacja rządowego programu priorytetowego „Czyste Powietrze”. Na terenie województwa pomorskiego za program odpowiada Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Zainteresowanie...
 
czytaj wszystkie

Contact icon kontakt

Administratorem strony
www.17Funduszy.pl jest:

WFOŚiGW w Toruniu
ul. Fredry 8 • 87-100 Toruń
tel. 56 62 12 332 • fax. 56 62 12 302
email: 17funduszy@wfosigw.torun.pl