WFOŚiGW w Poznaniu: I edycja szkoleń dla pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej dobiegła końca

22.06.2018

W miniony piątek, 15 czerwca, odbyło się kolejne szkolenie dla pracowników socjalnych Ośrodków Pomocy Społecznej w ramach Programu „Czyste Powietrze”.

Jednym z działań Programu jest włączenie pracowników wspomnianej instytucji  w działania informacyjne w zakresie efektywnego wykorzystywania energii w domu/mieszkaniu, możliwości pozyskania środków na wymianę kotłów, uzyskanie dodatków energetycznych i środków pieniężnych na dofinansowanie ogrzania domów/mieszkań. Szkolenia prowadzą Doradcy Energetyczni, w ramach realizacji celów Programu pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”. Tematyka szkoleń obejmuje szeroki zakres związany z poprawą jakości powietrza, w tym: aspekty prawne, termomodernizację budynków, odnawialne źródła energii, racjonalne wykorzystanie energii elektrycznej i ciepła, aspekty prawidłowego użytkowania mieszkań i domów oraz możliwości pozyskania dofinansowań w zakresie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii. Szkolenia organizowane są w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim przy współudziale Wydziału Polityki Społecznej WUW. Kolejna seria szkoleń rozpocznie się we wrześniu.

aktualności News icon

11.01.2019
NFOŚiGW – Innowacyjny projekt producenta osłonek białkowych dofinansowany przez NFOŚiGW.
Poprawa efektywności energetycznej przy suszeniu osłonek kolagenowych – taki będzie efekt dofinansowania przez NFOŚiGW projektu firmy Fabios SA w Białce. Uruchomienie innowacyjnego procesu...
 
czytaj wszystkie

Contact icon kontakt

Administratorem strony
www.17Funduszy.pl jest:

WFOŚiGW w Toruniu
ul. Fredry 8 • 87-100 Toruń
tel. 56 62 12 332 • fax. 56 62 12 302
email: 17funduszy@wfosigw.torun.pl