NFOŚiGW: Kołobrzeg zainwestuje 38 mln zł w gospodarkę wodno-ściekową

25.11.2017

Rozbudowa systemu odprowadzania ścieków i gospodarki osadowej w Kołobrzegu będzie kosztowała 38 mln zł, ale 20 mln zł beneficjent otrzyma jako dotację z unijnego działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach – informuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Projekt Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Kołobrzegu realizowany będzie do końca 2020 r.

Umowę dotyczącą dofinansowania z Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, podpisano 24 listopada br. w Warszawie, w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który był reprezentowany przez Prezesa Zarządu Kazimierza Kujdę. Ze strony kołobrzeskiej spółki obecny był Prezes Zarządu Paweł Hryciów.

Przedsięwzięcie ma na celu poprawę warunków życia i zdrowia mieszkańców województwa zachodniopomorskiego, powiatu kołobrzeskiego, gminy i aglomeracji Kołobrzeg. Rozbudowa systemu odprowadzania ścieków i gospodarki osadowej wpłynie na przyłączenie 202 nowych użytkowników do sieci kanalizacyjnej, a ponadto 75 osób będzie korzystało z ulepszonego zaopatrzenia w wodę.

Dofinansowane zadania obejmą między innymi: zagospodarowanie osadów ściekowych na oczyszczalni ścieków w Korzyścienku poprzez ich fermentację metanową powiązaną z produkcją energii elektrycznej; budowę ok. 2 km i przebudowę ok. 2,7 km sieci kanalizacji sanitarnej; budowę ok. 0,3 km oraz przebudowę ok. 5,5 km sieci wodociągowej; wykonanie stacjonarnego i mobilnego systemu informatycznego klasy GIS (Geographical Information System) wspomagającego zarządzanie infrastrukturą wodociągową i kanalizacyjną; a także zakup dwóch specjalistycznych samochodów (ciśnieniowego do czyszczenia sieci kanalizacji sanitarnej oraz z zabudową ssąco-płuczącą do czyszczenia przepompowni i sieci kanalizacyjnych).

 

aktualności News icon

16.05.2019
WFOŚiGW w Toruniu: Szkolenie dla Energetyków Gminnych
Z nowego, średniego pojazdu ratowniczo-gaśniczego cieszą się Strażacy-Ochotnicy ze Starego Jarosławia. W sobotę, 11 maja, wóz został uroczyście przekazany do służby. Dzięki niemu...
 
czytaj wszystkie

Contact icon kontakt

Administratorem strony
www.17funduszy.pl jest:
WFOŚiGW w Szczecinie
ul. Solskiego 3 • 71-323 Szczecin
tel. 91 486-15-56 • fax. 91 486-15-57
email: sekretariat@wfos.szczecin.pl