WFOŚiGW w Gdańsku: 700 tysięcy złotych na sprzęt dla strażaków

23.10.2017

Cały czas trwa usuwanie zniszczeń powstałych w wyniku sierpniowej nawałnicy na Pomorzu. Strażakom ciągle potrzebny jest specjalistyczny sprzęt. Pomocy od samego początku udziela Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Dofinansował zakup sprzętu na kwotę 700 tys. zł.

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Chojnicach otrzymała dotację w wysokości około 293, 5 tys. zł, w Człuchowie – prawie 100 tys. zł. Za te środki kupione zostały agregaty prądotwórcze, pilarki do drewna, siekiery, piły ratownicze, radiotelefon, latarki oraz ubrania ochronne. WFOŚiGW w Gdańsku udzielił także dofinansowania na realizację zadania „Wspomaganie działań Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w 2017 roku”. W jego ramach zakupiono 25 pił ratowniczych oraz 28 pomp. Koszt to 297 000 zł, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku udzielił dofinansowania w wysokości 220 tys. zł. Sprzęt dofinansowany ze środków WFOŚiGW w Gdańsku wykorzystywany jest na terenach, gdzie podczas nawałnicy wyrządzonych zostało najwięcej szkód. Ale to nie cała pomoc, którą zaoferował Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Wichura zerwała wiele dachów, które pokryte były eternitem. W trosce, aby powstałe odpady zawierające azbest zostały odpowiednio unieszkodliwione, zarząd WFOŚiGW w Gdańsku zwrócił się do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o udostępnienie środków na ich demontaż, zbieranie, transport, zabezpieczenie i zdeponowanie na składowisku. Ze środków NFOŚiGW dofinansowane zostaną wszystkie koszty związane z unieszkodliwieniem azbestowych odpadów.

Prezes WFOŚiGW w Gdańsku Maciej Kazienko wraz ze strażakami OSP województwa pomorskiego Fot. . Oddział Wojewódzki ZOSP RP

aktualności News icon

16.05.2019
WFOŚiGW w Toruniu: Szkolenie dla Energetyków Gminnych
Z nowego, średniego pojazdu ratowniczo-gaśniczego cieszą się Strażacy-Ochotnicy ze Starego Jarosławia. W sobotę, 11 maja, wóz został uroczyście przekazany do służby. Dzięki niemu...
 
czytaj wszystkie

Contact icon kontakt

Administratorem strony
www.17funduszy.pl jest:
WFOŚiGW w Szczecinie
ul. Solskiego 3 • 71-323 Szczecin
tel. 91 486-15-56 • fax. 91 486-15-57
email: sekretariat@wfos.szczecin.pl