WFOŚiGW w Kielcach: Efektywność energetyczna na Targach INNO-TECH EXPO

21.11.2016

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach wraz ze Świętokrzyskim Centrum Innowacji i Transferu Technologii zorganizowali wspólną konferencję poświęconą efektywności energetycznej podczas odbywających się w Kielcach w dniach 27-28 października IV Międzynarodowych Targów Innowacji i Nowych Technologii INNO-TECH EXPO 2016.

W drugim dniu Targów, tj. 28 października wszyscy zainteresowani efektywnością energetyczną oraz ochroną środowiska mogli wziąć udział w  konferencji pn.: „Efektywność energetyczna oraz alternatywne źródła energii w zarządzaniu infrastrukturą publiczną”. Wśród tematów omawianych przez prelegentów pojawiły się między innymi: nowa forma wsparcia finansowego w ramach RPO województwa świętokrzyskiego 2014-2020 alternatywnych źródeł energii na realizacje tzw. inwestycji parasolowych, praktyczne przykłady instalacji paneli fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej oraz w sektorze mieszkaniowym na przykładzie Gminy Słupia Konecka, bezprzewodowe sterowanie oświetleniem ulicznym na przykładzie systemu z firmy ES-SYSTEM oraz zaprezentowana została realizacja projektu przez WFOŚiGW w Kielcach na terenie naszego województwa pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej i OZE”. Na konferencji omówione zostały także mechanizmy wsparcia rozwoju zrównoważonej energii ze środków krajowych oraz zagranicznych. W konferencji wzięło udział ponad 80 osób, głównie przedstawicieli urzędów miast i gmin i przedsiębiorców z terenu województwa świętokrzyskiego.

aktualności News icon

16.05.2019
WFOŚiGW w Toruniu: Szkolenie dla Energetyków Gminnych
Z nowego, średniego pojazdu ratowniczo-gaśniczego cieszą się Strażacy-Ochotnicy ze Starego Jarosławia. W sobotę, 11 maja, wóz został uroczyście przekazany do służby. Dzięki niemu...
 
czytaj wszystkie

Contact icon kontakt

Administratorem strony
www.17funduszy.pl jest:
WFOŚiGW w Szczecinie
ul. Solskiego 3 • 71-323 Szczecin
tel. 91 486-15-56 • fax. 91 486-15-57
email: sekretariat@wfos.szczecin.pl