WFOŚiGW w Poznaniu: Próbny rozruch w konińskiej spalarni

27.10.2015

Konińska spalarnia odpadów komunalnych w dniu 16 października br. oficjalnie przekazała do Rozruchu Próbnego i Testów Gwarancyjnych Zakład Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych. Oddanie inwestycji przewidziano na 21 grudnia tego roku.

Spalarnia w Koninie powstaje w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Wartość całego projektu to ponad 310 mln zł, prawie 11 mln zł stanowi wkład własny MZGOK uzupełniony pożyczką w wysokości 1,5 mln z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Fundusz udzielił również pożyczki na zachowanie płynności finansowej w wysokości 9 mln zł.

Spalarnia śmieci w Koninie ma uporządkować i wyznaczyć nową politykę śmieciową całego subregionu. Obsługiwać będzie składowiska śmieci z kilkunastu gmin, przyjmując odpady od około trzystu tysięcy mieszkańców.

W oficjalnej uroczystości wziął udział Marek Baumgart, Zastępca Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

aktualności News icon

16.05.2019
WFOŚiGW w Toruniu: Szkolenie dla Energetyków Gminnych
Z nowego, średniego pojazdu ratowniczo-gaśniczego cieszą się Strażacy-Ochotnicy ze Starego Jarosławia. W sobotę, 11 maja, wóz został uroczyście przekazany do służby. Dzięki niemu...
 
czytaj wszystkie

Contact icon kontakt

Administratorem strony
www.17funduszy.pl jest:
WFOŚiGW w Szczecinie
ul. Solskiego 3 • 71-323 Szczecin
tel. 91 486-15-56 • fax. 91 486-15-57
email: sekretariat@wfos.szczecin.pl